Nalkala (III), Kaakinmaa (VI), Ratina (XIII), Eteläpuisto ja lähiympäristö, asemakaava nro 8581

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan lounaisosassa Pyhäjärven rantamaisemissa. Suunnittelualue rajautuu lännessä Pyynikinrinteen (VII) ja Pyynikin kaupunginosien rajaan, etelässä Pyhäjärveen ja idässä Ratinan rantapuistoon. Pohjoisessa alue rajautuu Tiiliruukinkatuun, Koulukatuun, Eteläpuisto katuun ja Tampereen valtatiehen. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä sijaitsee muun muassa Hämeenpuiston valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Koulukadun maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja Pirkanmaan harjumaisemien valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, joita koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Kaavatyö on aloitettu vuonna 2015 tavoitteena mm. asuntovaltainen täydennysrakentaminen, ja nyt kaavatyötä jatketaan uusin tavoittein kehittämällä Eteläpuistosta viher- ja virkistysalue kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Kaavatyön tavoitteet ovat luonnon monimuotoisuuden, virkistysympäristön, kävelykaupungin ja alueen identiteetin kehittäminen, kulttuuriympäristön ja maisemallisten arvojen vaaliminen sekä rannan saavutettavuuden parantaminen. Asemakaavalla varmistetaan kansallisen kaupunkipuiston kriteerien täyttyminen Eteläpuistossa.

Diaarinumero: TRE: 714/10.02.01/2015, 27.1.2015
Päätöksentekijä: Kaupunginvaltuusto
Asemakaavan nro 8581 rajaus virastokartalla

Asemakaavan aineistot

Asemakaavaan liittyvät selvitykset

Asemakaavan nähtävilläoloajat sekä hyväksymis- ja lainvoimaisuuspäivämäärät
Vaihe Päivämäärät
Aloitusvaihe nähtävillä: 21.3.-18.4.2024, 23.4.–21.5.2015
Valmisteluvaihe nähtävillä: 24.3.-21.4.2016
Ehdotusvaihe nähtävillä: 22.12.2016–31.1.2017
Hyväksyminen:
Lainvoimainen:

Mielipiteet ja muistutukset

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset nähtävillä olevista kaava-asioista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Tampereen kaupungin kirjaamoon. Mielipiteessä/ muistutuksessa tulee mainita asemakaavan diaarinumero.

Tampereen kaupungin kirjaamo

Postiosoite:
PL 487 Tampere, 33101
Puhelin:
03 56534550 (puhelin, pvm/mpm)

Lisätietoja

Kaava-asioissa voit aina olla yhteydessä Tampereen palvelupisteeseen

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu