Saavutettavuusseloste

Tampereen kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tampere.fi-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tampere.fi täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:
Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen. Saavutettavuuspuutteita korjataan säännöllisesti.

Yleistä

 • Osa otsikoista on toteutettu pelkillä tekstityyleillä. (WCAG 1.3.1)
 • Kuvien tekstivastineet ovat välillä epäselviä tai englanniksi. Sivustolla on kuvakkeita, joilla ei ole tekstivastineita lainkaan. (WCAG 1.1.1)
 • Kuuntele-, Sanakirja- ja Käännös-toimintoja ei pysty käyttämään pelkällä näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)
 • Sivuilla on tekstiä sisältäviä kuvia, joilla on lyhyt tai tyhjä alt-teksti, joka ei välitä kaikkea kuvan sisältämää tietoa. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)
 • Sivuston taulukoilla on tyhjiä sarakeotsikkoja. Lisäksi sarakeotsikot eivät ole aina kuvaavia. (WCAG 1.3.1)

Videoupotteet

 • Kaupunginvaltuuston kokoustallenteet -sivulla videoupotteen alussa on ylimääräinen ohjelmallinen otsikko. (WCAG 1.3.1)
 • Sivustolla on videoita, joista ei saa kaikkea videon olennaista sisältöä pelkästään kuuntelemalla. (WCAG 1.2.3)

Someupotteet

 • Postauksien kuvilla ei ole kuvaavia tekstivastineita. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Haku

 • Haun ohjetekstit ovat englanniksi. (WCAG 3.1.2)
 • Hakusanaehdotukset eivät ole ohjelmallisesti listassa, eivätkä ne ole ohjelmallisesti linkkejä. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Chat

 • Chat-ikkunaa ei pysty avaamaan näppäimistöllä. Lisäksi elementiltä puuttuu roolimääritys. (WCAG 2.1.1, 4.1.2)
 • Asiantuntijan kirjoittaessa ilmestyy visuaalinen animaatio, mutta se ei välity apuvälineille. (WCAG 4.1.3)
 • Asiantuntijan vastausta ei aina lueta ruudunlukijan välityksellä automaattisesti ilman kohdistuksen siirtämistä. (WCAG 4.1.3)

Liitetiedostot

 • Sivustolla on sovellettavan lainsäädännön piiriin kuuluvia liitetiedostoja ja lomakkeita (pdf), jotka eivät ole saavutettavia.

Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä

 • Sivustolla on karttaupotteita, joita ei ole kehitetty saavutettaviksi, sillä sovellettava laki (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata karttapalveluja.
 • Verkkosisällöt, jotka on arkistoitu ennen 23.9.2019.

Sosiaalisen median kanavat

Tampereen kaupungin sosiaalisen median kanavissa saavutettavuus otetaan huomioon niiltä osin kuin se on kussakin kanavassa mahdollista. Muun muassa videot pyritään tekstittämään ja kuviin liittämään vaihtoehtoiset kuvaukset.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 22.12.2022. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset. Lisäksi arviointia on tehty kaupungin omana työnä.

Selostetta on päivitetty viimeksi 9.11.2023.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle alla olevan linkin kautta aukeavalla lomakkeella.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä lomakkeella

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, saavutettavuuden valvonnan yksikkö
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi
sähköposti [email protected]
vaihde 0295 016 000

Päivitetty 9.11.2023