Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus – yhdessä tekemällä parasta lapselle

Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus ovat perusta elinikäiselle oppimiselle. Toimimme yhteisöllisessä, kannustavassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja turvallisuutta.

Lisää sisältöjä tästä aiheesta

Yhteistyö perheen kanssa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen.

Tampereen varhaiskasvatus – yhdessä parasta lapselle

Tampereen varhaiskasvatuksen oppimiskäsitystä ohjaavat leikki, vuorovaikutustaidot, lempeys itseä ja muita kohtaan sekä tietysti tamperelainen sisu. Lapsuus on seikkailu, jossa kokeilujen avulla kasvetaan isoksi ja vahvemmaksi.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/varhaiskasvatusjaesiopetus