Hyppää sivuvalikkoon

Turvallisuus ja hyvinvointi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia sekä varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö. Lapsia suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä suunnitelmallisen ennaltaehkäisemisen sekä välittömän puuttumisen avulla.

Päivitetty 3.1.2023