Tampere ilmasta kuvattuna iltahämyssä.

Talous

Tampereen taloutta ohjaa ja toteuttaa vuosittainen talousarvio. Talousarvio on laaja suunnitelma kaupungin varainhoidosta talousarviovuodelle. Suunnitelmassa käydään läpi yksikkökohtaisesti käyttötalous ja investoinnit sekä tulos että rahoituslaskelmat.

Talousarvio sisältää toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion syksyisin ennen seuraavan talousarviovuoden alkua.

Talousarvio

Pormestari valmistelee talousarvioehdotuksen vuosittain seuraavaa kalenterivuotta varten. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja samalla kuntalain velvoittamana taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, Tampereella taloussuunnitelma on viime vuosina laadittu neljäksi vuodeksi.

Talousarvio 2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 15.11.2021. Tämän jälkeen valtuusto on päättänyt talousarviomuutoksista 31.1.2022 § 7 ja 21.2.2022 § 15. Toimielimet ja viranhaltijat voivat päättää muutoksista talousarvioon sitovuussääntöjen puitteissa (talousarviokirja s. 19-21).

Talousarviot 2017 - 2021

Toiminnan ja talouden seuranta

Toiminnan ja talouden seurantaa tehdään talousraportoinnin, kuten tilinpäätösennusteiden, strategiaraportoinnin ja henkilöstötilinpäätösten sekä tuottavuusraportoinnin avulla.

Talousraportit

Kaupunginhallitukselle raportoidaan vuonna 2021 taloudesta maaliskuun, huhtikuun, kesäkuun, elokuun, syyskuun ja marraskuun tilanteesta. Huhtikuun ja elokuun raportit ovat muita laajempia toiminnan ja talouden katsauksia.

Vuoden 2022 talousraportit

Vuoden 2021 talousraportit

Vuoden 2020 talousraportit

Vuoden 2019 talousraportit

Vuoden 2018 talousraportit

Vuoden 2017 talousraportit

Omistajaohjauksen raportit

Henkilöstökertomukset

Tuottavuus

Päivitetty 11.8.2022