Raportti kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden vuoden 2023 toiminnasta on ilmestynyt

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden vuoden 2023 toiminnasta on laadittu raportti. Yhtiöiden perustietojen lisäksi raportissa kerrotaan keskeisiä tapahtumia ja tuloksia tilinpäätösanalyysina. Tiedot perustuvat valtaosin yhtiöiden tilinpäätöksiin ja yhtiöiltä saatuihin tietoihin.

Vuoden 2023 aikana Tampereen kaupunkikonsernin yhteisöihin kohdistui myös yksityissektorilta tuttu haasteellinen talous- ja markkinatilanne: heikko suhdanne sekä korkea inflaatio ja korkotaso.

Raportin mukaan talous- ja markkinatilanteen vaikutusten merkittävyys konsernin eri yhtiöihin oli vahvasti toimialariippuvainen. Esimerkiksi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n rakennusurakkaan kohdistuneet vaikutukset olivat merkittäviä samoin kuin muilla rakennus- tai infrasektorilla toimivilla yhtiöillä. Useat yhtiöt myös kamppailivat nousevien tuotantokustannusten kanssa. Systemaattinen korkoriskin hallinta tuotti hyviä tuloksia monella yhtiöllä.

Tampereen kaupunki on monitoimialakonserni, jonka omistuksessa on hyvin erityyppisiä ja eri toimialoilla liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä ja yhteisöjä. Tämän takia organisaatioiden tavoitteet ja tehtävät voivat olla hyvinkin erilaisia.

Esimerkiksi asuntoyhteisöjen lähtökohtana on tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista erilaisille kohderyhmille. Näissä yhteisöissä tuloksen maksimointi ei ole tarpeellista, kunhan yhteisöt pitävät huolta velanhoito- ja investointikyvystään. Samoilla periaatteilla toimivat hankintalain sidosyksikköaseman omaavat in-house-yhtiöt, joiden tulee kanavoida kilpailukykynsä palveluiden hintoihin. Osa yhtiöistä toimii kilpailluilla markkinoilla, tavoitellen mahdollisimman hyvää kannattavuutta ja kasvua sekä omistaja-arvon kehittymistä.

Osakeyhtiömuodon käyttö kuntapalveluiden tuottamisessa on yleistynyt viime vuosien aikana. Useita kunnallisia liikelaitoksia on yhtiöitetty myös Tampereella. Vuonna 2023 kaupungilla oli vielä kaksi liikelaitosta: Tampereen Vesi Liikelaitos ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos. Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittäminen tapahtui 1.1.2024 ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisprojekti on lähtenyt vuoden 2024 aikana käyntiin.

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2023 on järjestyksessään kahdeskymmenes vuosiraportti. Omistajaohjaus kokoaa raportin keväisin tilinpäätösten valmistuttua.

Yhtiökohtaiset raportit ja tarkemmat tiedot yhteisöistä löytyvät esityslistan liitteenä olevasta raporttiluonnoksesta ja myöhemmin Toiminnan ja talouden seuranta: Omistajaohjauksen raportit -verkkosivulta. Painettu raporttikirja on saatavilla elokuussa.

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi raportin 18.6.2024 kokouksessaan.

Lisätietoja

Arto Vuojolainen
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Puhelin:
050 345 1397
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Laura Vanzo
Jaa sosiaalisessa mediassa