Hyppää sivuvalikkoon

Talousarvio

Tampereen taloutta ohjaa ja toteuttaa vuosittainen talousarvio. Talousarvio on laaja suunnitelma kaupungin varainhoidosta talousarviovuodelle. Suunnitelmassa käydään läpi yksikkökohtaisesti käyttötalous ja investoinnit sekä tulos että rahoituslaskelmat.

Talousarvio sisältää toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion syksyisin ennen seuraavan talousarviovuoden alkua.

Pormestari valmistelee talousarvioehdotuksen vuosittain seuraavaa kalenterivuotta varten. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja samalla kuntalain velvoittamana taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, Tampereella taloussuunnitelma on viime vuosina laadittu neljäksi vuodeksi.

Talousarvio 2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 14.11.2022.

Talousarvio 2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 15.11.2021. Tämän jälkeen valtuusto on päättänyt talousarviomuutoksista 31.1.2022 § 7, 21.2.2022 § 15 ja 24.10.2022 § 163. Toimielimet ja viranhaltijat voivat päättää muutoksista talousarvioon sitovuussääntöjen puitteissa (talousarviokirja s. 19-21).

Talousarviot 2017 - 2021

Päivitetty 22.11.2022