Vammaisten palvelut

Vammaisilla on oikeus tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Kun peruspalvelujen apu ei riitä, järjestetään erityispalveluja, kuten asumis-, apuväline- ja tulkkauspalvelua. Erityispalvelut järjestää Pirkanmaan hyvinvointialue.

Vammaisten erityispalveluista ja tukitoimista saat tietoa hyvinvointialueen verkkosivustolta osoitteesta pirha.fi:

Tietoa Tampereen kaupungin järjestämistä erityisesti vammaisille suunnatuista palveluista ja sisällöistä:

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/vammaispalvelut