Hyppää sivuvalikkoon

Vammaisneuvosto

Kaksi vammautunutta naista kahvilla pääkirjasto Metsossa.

Tampereen vammaisneuvosto seuraa kaupungin palvelujen kehittämistä erityisesti vammaisten henkilöiden näkökulmasta. Neuvosto toimii myös aloitteellisesti vammaisten tamperelaisten hyväksi.

Vammaisneuvoston kannanotot

Tampereen vammaisneuvosto ottaa aktiivisesti kantaa kysymyksiin, jotka liittyvät erityisesti tamperelaisten vammaisten elämään.

Lue kannanotot:

Vammaisneuvosto on kaupungin asettama vaikuttajaryhmä

Vammaisneuvosto on Tampereen kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa on mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin edustajia.

Vammaisneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi vammaisjärjestöjen ja neljä kaupungin edustajaa. Heillä kaikilla on kokemusta ja asiantuntemusta vammaisuuteen ja vammaisen ihmisen arkipäivään liittyvissä asioissa. Varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtainen varahenkilö. Neuvosto valitsee varsinaisista jäsenistään varapuheenjohtajan.

Vammaisneuvosto on oikeutettu nimeämään esteettömyystyöryhmän.

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvosto toimii vammaisten tamperelaisten hyväksi. Neuvosto:

  • vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla kuntalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon sekä käyttää kunnan tarjoamia palveluita
  • seuraa erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä 
  • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille
  • vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen

Kokoukset

Vammaisneuvosto kokoontuu kevätkaudella 2024 seuraavina päivinä klo 14 alkaen:

  • Tiistai 23.1.2024
  • Tiistai 20.2.2024
  • Tiistai 19.3.2024
  • Tiistai 23.4.2024
  • Tiistai 21.5.2024
  • Tiistai 18.6.2024

Voit perehtyä vammaisneuvostossa käsiteltyihin asioihin neuvoston kokouspöytäkirjoista: Vammaisneuvoston pöytäkirjat.

Vammaisneuvoston kokoonpano

Vammaisneuvosto on nimetty kaudeksi 1.6.2023–31.5.2025.

Neuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä ovat:

Puheenjohtaja

puheenjohtaja Katja Metsävainio: [email protected]
henkilökohtainen varajäsen Elsa Koskinen

Vammaisjärjestöjen nimeämät jäsenet

Esko Jantunen, varajäsen Milla Lindh
Sirpa Virtanen, varajäsen Irmeli Saarijärvi
Milla Ilonen, varajäsen Rita Järvinen
Anja Aulomaa, varajäsen Ossi Särkinen
Riitta Virenius, varajäsen Jari Heinonen
Heli Järvinen, varajäsen Jani Heikkola

Muut jäsenet

Tarja Mesiä, varajäsen Pirkko Laakso
Johanna Santaniemi, varajäsen Risto Masonen
Riku Seppälä, varajäsen Brigita Krasniqi
Anne Valtakivi, varajäsen Taisto Ahjoharju

Ota yhteyttä

Vammaisneuvostoon saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Mikko Ala-Kapee
Yhdenvertaisuuskoordinaattori
Puhelin:
040 515 6166

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/vammaisneuvosto

Päivitetty 8.5.2024