Hyppää sivuvalikkoon

Vammaisneuvosto

Tampereen vammaisneuvosto seuraa kaupungin palvelujen kehittämistä erityisesti vammaisten henkilöiden näkökulmasta. Neuvosto toimii myös aloitteellisesti vammaisten tamperelaisten hyväksi.

Vammaisneuvosto on Tampereen kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa ovat mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin edustajat.

Vammaisneuvoston tehtäviä:

 • asenteisiin vaikuttaminen. Vammaisilla kuntalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon sekä käyttää kunnan tarjoamia palveluita
 • erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehityksen seuraaminen
 • aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen suunnittelijoille ja päätöksentekijöille
 • vaikuttaminen yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen

Vammaisneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi vammaisjärjestöjen ja neljä kaupungin edustajaa. Heillä kaikilla on kokemusta ja asiantuntemusta vammaisuuteen ja vammaisen ihmisen arkipäivään liittyvissä asioissa. Varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtainen varahenkilö. Neuvosto valitsee varsinaisista jäsenistään varapuheenjohtajan.

Esteettömyystyöryhmä

Vammaisneuvosto on oikeutettu nimeämään 8-jäsenisen esteettömyystyöryhmän, johon kuuluu myös Oriveden edustaja ja vanhusneuvoston nimeämä jäsen.

Esteettömyystyöryhmä antaa esteettömyyslausuntoja merkittävistä kaavoitus- ja rakentamiskohteista, järjestää yhteisiä palavereja kaupunkiympäristön suunnittelijoiden kanssa ja tekee esteettömyyskatselmuksia.

Kokoukset

Vammaisneuvosto kokoontuu kevätkaudella 2023 seuraavina päivinä:

 • 17.1.2023 klo 14
 • 21.2.2023 klo 14
 • 21.3.2023 klo 14
 • 18.4.2023 klo 14
 • 16.5.2023 klo 14
 • 13.6.2023 klo 14

Vammaisneuvoston pöytäkirjat

Esteettömyystyöryhmä kokoontuu kevätkaudella 2023 seuraavina päivinä:

 • 12.1.2023 klo 14
 • 16.2.2023 klo 14
 • 16.3.2023 klo 14
 • 13.4.2023 klo 14
 • 11.5.2023 klo 14
 • 8.6.2023 klo 14

Vammaisneuvoston kokoonpano

Vammaisneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä kaudella 27.9.2021–31.5.2023 ovat:

Puheenjohtaja

Esko Jantunen, sähköposti: [email protected]
henkilökohtainen varajäsen Jani Heikkola

Vammaisjärjestöjen nimeämät jäsenet

Milla Ilonen
varajäsen Tiia Lagerstam

Sirpa Virtanen
varajäsen Helvi Hellsten

Milla Lindh
varajäsen Risto Niemelä

Katja Metsävainio
varajäsen Elsa Koskinen

Rita Järvinen
varajäsen Irmeli Wilenius

Riitta Virenius
varajäsen Maire Telenius

Oriveden kaupungin nimeämä jäsen

Kari Rannanautio
varajäsen Ulla Korolainen

Muut jäsenet

Tarja Mesiä
varajäsen Pirkko Laakso

Johanna Santaniemi
varajäsen Risto Masonen

Riku Seppälä
varajäsen Brigita Krasniqi

Taisto Ahjoharju
varajäsen Sirpa Tuppurainen

Esteettömyysfoorumin tallenne katsottavissa

Tampereen kaupungin vammaisneuvosto ja Tampereen seudun Näkövammaiset ry järjestivät 26.10.2022 esteettömyysfoorumin, jossa puhuttiin palvelujen ja rakennetun ympäristön esteettömyydestä ja palvelujen saavutettavuudesta.

Tilaisuuden tallenteessa on tulkkaus viittomakielelle sekä kirjoitustulkkaus. 

Katso esteettömyysfoorumin tallenne

Etsitkö tietoa vammaisten palveluista?

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa vuoden 2023 alusta alkaen vammaispalvelujen järjestämisestä. Lisätietoa siitä saat heidän verkkosivuiltaan: pirha.fi.

Ota yhteyttä

Vammaisneuvostoon saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Vammaisneuvostoon ja esteettömyystyöryhmään liittyvissä asioissa voit toistaiseksi ottaa yhteyttä kehittämispäällikkö Hanna Karojärveen.

Hanna Karojärvi
Kehittämispäällikkö
Puhelin:
040 800 7410

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/vammaisneuvosto

Päivitetty 6.3.2023