Vammaisneuvosto

Esteettömyysfoorumin tallenne katsottavissa

Esteettömyysfoorumissa 26.10.2022 pureuduttiin palvelujen ja rakennetun ympäristön esteettömyyteen ja palvelujen saavutettavuuteen. 

Tilaisuuden tallenteessa on tulkkaus viittomakielelle sekä kirjoitustulkkaus. 

Esteettömyysfoorumin järjestivät Tampereen kaupungin vammaisneuvosto ja Tampereen seudun Näkövammaiset ry.

Katso esteettömyysfoorumin tallenne

Tampereen vammaisneuvosto seuraa kaupungin palvelujen kehittämistä erityisesti vammaisten henkilöiden näkökulmasta. Neuvosto toimii myös aloitteellisesti vammaisten tamperelaisten hyväksi.

Vammaisneuvosto on Tampereen kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa ovat mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin edustajat.

Vammaisneuvoston tehtäviä:

 • vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla kuntalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon sekä käyttää kunnan tarjoamia palveluita
 • seuraa erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä
 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille
 • vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen

Vammaisneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi vammaisjärjestöjen ja neljä kaupungin edustajaa. Heillä kaikilla on kokemusta ja asiantuntemusta vammaisuuteen ja vammaisen ihmisen arkipäivään liittyvissä asioissa. Varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtainen varahenkilö. Neuvosto valitsee varsinaisista jäsenistään varapuheenjohtajan.

Esteettömyystyöryhmä

Vammaisneuvosto on oikeutettu nimeämään 8-jäsenisen esteettömyystyöryhmän, johon kuuluu myös Oriveden edustaja ja vanhusneuvoston nimeämä jäsen.

Esteettömyystyöryhmä antaa esteettömyyslausuntoja merkittävistä kaavoitus- ja rakentamiskohteista, järjestää yhteisiä palavereja kaupunkiympäristön suunnittelijoiden kanssa ja tekee esteettömyyskatselmuksia.

Kokoukset

Vammaisneuvosto kokoontuu syyskaudella 2022 seuraavina päivinä:

 • 16.8.2022 klo 13 Orivedellä
 • 20.9.2022 klo 14 
 • 18.10.2022 klo 14
 • 15.11.2022 klo 14
 • 20.12.2022 klo 14 

Vammaisneuvoston pöytäkirjat

Esteettömyystyöryhmä kokoontuu syyskaudella 2022 seuraavina päivinä:

 • 11.8.2022 klo 14
 • 15.9.2022 klo 14
 • 13.10.2022 klo 14
 • 10.11.2022 klo 14
 • 15.12.2022 klo 14 
   

Vammaisneuvoston kokoonpano

Vammaisneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä kaudella 27.9.2021 - 31.5.2023 ovat:

Puheenjohtaja

Esko Jantunen, sähköposti: [email protected]
henkilöjohtainen varajäsen Jani Heikkola

Vammaisjärjestöjen nimeämät jäsenet

Milla Ilonen varajäsen
Tiia Lagerstam

Sirpa Virtanen
varajäsen Helvi Hellsten

Milla Lindh
varajäsen Risto Niemelä

Katja Metsävainio
varajäsen Elsa Koskinen

Rita Järvinen
varajäsen Irmeli Wilenius

Riitta Virenius
varajäsen Maire Telenius

Oriveden kaupungin nimeämä jäsen

Kari Rannanautio
varajäsen Ulla Korolainen

Muut jäsenet

Tarja Mesiä
varajäsen Pirkko Laakso

Johanna Santaniemi
varajäsen Risto Masonen

Riku Seppälä
varajäsen Brigita Krasniqi

Taisto Ahjoharju
varajäsen Sirpa Tuppurainen

Ota yhteyttä

Vammaisneuvostoon saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vammaisneuvosto(at)tampere.fi. Voit myös ottaa yhteyttä esittelijäsihteeri Annamari Tuomiseen.

Esteettömyyslausunnoissa ja -katselmuksissa voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuomiseen.

Esittelijäsihteeri, yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen
Puhelin:
040 801 6188

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/vammaisneuvosto

Päivitetty 10.11.2022