Hyppää sivuvalikkoon

Maahanmuuttajaneuvosto

Monikulttuurinen ryhmä keskustelemassa.

Maahanmuuttajaneuvosto seuraa maahanmuuttaneiden näkökulmasta Tampereen kaupungin palveluja ja kehittämistä ja toimii aloitteellisesti maahanmuuttajien hyväksi. Neuvosto toimii myös aktiivisesti syrjinnän ja rasismin ehkäisemiseksi.

Maahanmuuttajaneuvoston tehtävät

Maahanmuuttajaneuvoston tehtävänä on:

  • esitysten tekeminen kaupungin maahanmuuttajia koskevien palveluiden kehittämiseksi
  • esitysten tekeminen palveluiden ja rekrytoinnin yhdenvertaisuuden esteiden poistamiseksi
  • eri kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen sekä osallistuminen aktiivisesti syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn liittyvään työhön
  • osallistuminen muiden erityisryhmille perustettujen neuvostojen ja neuvottelukuntien tavoin aktiivisesti kaupungin päätöksentekoon antamalla lausuntoja itseään kiinnostavista kysymyksistä sekä käyttämällä hyväksi muita kuntalaisille kehitteillä olevia vaikuttamisen kanavia
  • osallistuminen maahanmuuttajajärjestöjen erityiskysymysten käsittelyyn kaupungin hallinnossa
  • omalta osaltaan kaupungin ja muiden eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä
  • muut hyvien etnisten suhteiden ja maahanmuuttajiin liittyvien palvelujen kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Maahanmuuttajaneuvoston kokoonpano

Tampereen kaupungin maahanmuuttajaneuvosto on asetettu toimikaudeksi 1.6.2023–31.5.2025. Neuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä ovat:

Puheenjohtaja
Mahmoud Machaal (SDP), sähköposti: [email protected]
Henkilökohtainen varajäsen Silvana Berki (SDP)

Varapuheenjohtaja
Reza Abdali (Kok.), henkilökohtainen varajäsen Yrjö Schafeitel (PS)

Jäsenet

Jäsen Mustafa Kara, varajäsen Mani Maroufzadeh
Jäsen Lavinia Husa, varajäsen Céline Kylänpää
Jäsen Majid Imani, varajäsen Housana Alfashtaki
Jäsen Nadia Hamidi, varajäsen Kamran Naderi
Jäsen Diana Maisla, varajäsen Kelen Paz Guevara
Jäsen Valentina Savolainen, varajäsen Amandeep Singh
Jäsen Hashi Abdulkadir, varajäsen Enkelejda Koza
Jäsen Lama Kourdi, varajäsen Rajesh Rajendran
Jäsen Yasser Rahman, varajäsen Zuzan Rasulzade

Jäsen Mahmoud Machaal (SDP), varajäsen Silvana Berki (SDP)
Jäsen Reza Abdali (Kok.), varajäsen Yrjö Schafeitel (PS)
Jäsen Irina Vaara (Vihr.), varajäsen Leila Mohammadi (Vas.)

 

Esittelijä
Mari Taverne, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Pöytäkirjanpitäjä
Ville Halonen, sihteeri

Kokoukset ja teemat vuonna 2023

Tampereen Maahanmuuttajaneuvosto kokoontuu kevätkaudella 2024 seuraavina päivinä:

  • tiistai 20.02.2024 Lapset ja perheet
  • tiistai 02.04.2024 Työllisyysteema ja kotoutumislain muutokset
  • tiistai 28.05.2024 Nuorten palvelut ja nuorten hyvinvointi

Maahanmuuttajaneuvoston aiempien kokousten pöytäkirjat löydät täältä

Maahanmuuttajaneuvoston valinta

Tampereen kaupungin hallintosäännön 14 § mukaan Tampereen kaupungilla on maahanmuuttajaneuvosto. 

Kaupunginhallitus asettaa maahanmuuttajaneuvoston ja päättää sen kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä. Maahanmuuttajaneuvosto seuraa ja edistää maahan muuttaneiden yhdenvertaisuuden ja kansallisen lainsäädännön toteutumista.

Maahanmuuttajaneuvostossa on 12 jäsentä ja jokaiselle jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Puolueryhmät voivat esittää neuvostoon 3 jäsentä ja 3 varajäsentä. Maahanmuuttajaneuvoston jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Maahanmuuttajaneuvoston jäseneksi voi hakea Tampereella asuva, maahanmuuttajataustainen henkilö. Ennen maahanmuuttajaneuvoston nimeämistä järjestetään julkinen haku, jolloin halukkaat henkilöt voivat ilmoittautua ehdokkaaksi tai sopivaa henkilöä on mahdollisuus esittää neuvoston jäseneksi. Vaikuttamistoimielimen jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa.

Neuvoston esittelijänä toimii kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja. Kokouksiin osallistuu lisäksi vakituisina asiantuntijoina palvelualueilta nimettävät edustajat, jotka nimetään erikseen neuvoston kunkin toimikauden alussa. Neuvoston kokouksessa nimetyillä asiantuntijoilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Neuvostolla on myös oikeus pyytää kuultavakseen eri viranomaisten sekä kaupungin eri yksiköiden edustajia.

Ota yhteyttä

Maahanmuuttajaneuvostoon saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Mari Taverne
Esittelijä Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja
Puhelin:
040 801 2686

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/maahanmuuttajaneuvosto.

Päivitetty 7.3.2024