Maahanmuuttajaneuvosto

Kaupunginhallitus asetti 6.9.2021 toimikaudekseen maahanmuuttajaneuvoston. Neuvoston tehtävänä on muun muassa maahanmuuttajien ja kotouttamiseen liittyvien palvelujen kehittäminen, eri kulttuurien välisen vuoropuhelun kehittäminen sekä osallistuminen syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn.

Neuvostolla ei ole päätösvaltaa, vaan se tekee esityksiä sille määritellyistä tehtävistä. Maahanmuuttajaneuvostoon valitaan 12 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Neuvostolla on oikeus pyytää kuultavakseen eri viranomaisten, kuten kansaneläkelaitoksen, poliisin, työvoimahallinnon, aluehallintoviraston sekä kaupungin eri yksiköiden edustajia.
Kaupungin maahanmuuttajatyön koordinaattorit sekä ulkomaalaistoimiston edustaja osallistuvat neuvoston työskentelyyn. Neuvoston kokouksessa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Maahanmuuttajaneuvosto 6.9.2021 – 31.5.2023

Puheenjohtaja
Mahmoud Machaal, henkilökohtainen varajäsen Bahria Korpela

Varapuheenjohtaja
Reza Abdali, henkilökohtainen varajäsen Mervi Hissa

Jäsenet
Rajkumar Sabanadesan, varajäsen Kelen PazGuevara
Ene Härkönen, varajäsen Alois Weimer
Housana Alfashtaki, varajäsen Lama Kourdi
Lauren Stevens, varajäsen Oana Syrjäläinen
Abdulkadir Hashi, varajäsen Enkeleida Koza
Mustafa Kara, varajäsen Majid Imani
Margarita Niemi, varajäsen Valentina Savolainen
Fardin Abbasi, varajäsen Nadia Hamidi
Alaa Salonen, varajäsen Yasser Alchikh Abdul Rahman
Seda Suman Buruk, varajäsen Leila Mohammadi

Pöytäkirjanpitäjä
Suvi Syynimaa, toimistosihteeri

Esittelijä Mari Taverne
Puhelin:
040 801 2686

Maahanmuuttajaneuvoston tehtävät

 1. Kotouttamisen ohjelman mukaisten toimien seuranta ja esitysten tekeminen kotouttamiseen liittyvien palveluiden kehittämiseksi
 2. Esitysten tekeminen erityisesti maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen, kuten kotikielen opetuksen kehittämiseksi
 3. Esitysten tekeminen työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien palvelujen kehittämiseksi
 4. Esitysten tekeminen kaupungin muiden maahanmuuttajia koskevien palveluiden kehittämiseksi
 5. Esitysten tekeminen palveluiden ja rekrytoinnin yhdenvertaisuuden esteiden poistamiseksi
 6. Eri kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen sekä osallistuminen aktiivisesti syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn liittyvään työhön
 7. Osallistuminen muiden erityisryhmille perustettujen neuvostojen ja neuvottelukuntien tavoin aktiivisesti kaupungin päätöksentekoon antamalla lausuntoja itseään kiinnostavista kysymyksistä sekä käyttämällä hyväksi muita kuntalaisille kehitteillä olevia vaikuttamisen kanavia
 8. Osallistuminen maahanmuuttajajärjestöjen erityiskysymysten käsittelyyn kaupungin hallinnossa
 9. Omalta osaltaan kaupungin ja muiden eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä
 10. Muut hyvien etnisten suhteiden ja maahanmuuttajiin liittyvien palvelujen kehittämiseen liittyvät tehtävä

Kokoukset ja teemat 2022

 • ke 28.9.2022 Hyvinvointialueen organisaatio
 • ke 2.11.2022 Turvallisuus ja väestösuhteet
 • ke 7.12.2022 Elämystalous Tampereella ja tutustuminen Nokia Arenaan
Päivitetty 1.11.2022