Liikuntaa erityisryhmille

Tällä sivulla

Tampereen liikuntapalvelut järjestää ryhmäliikuntaa erityistä tukea tarvitseville aikuisille ja lapsille. Nämä liikuntaryhmät sopivat vammaisille ja niille aikuisille ja lapsille, joilla on jatkuva tai pitkäaikainen sairaus tai joiden toimintakyky on tavalla tai toisella rajoittunut. Ryhmien tarkoituksena on terveyden, toimintakyvyn ja fyysisen kunnon parantaminen ja ylläpitäminen sekä sosiaalisten kontaktien, ilon ja virkistyksen tuottaminen. 

 

Kenelle erityisliikunta on tarkoitettu?

 • Aistivammaiset
 • Hengityssairaat
 • Kehitysvammaiset
 • Mielenterveyden ongelmista kärsivät
 • Muistisairaat
 • Neurologisista häiriöistä ja sairauksista kärsivät
 • Osteoporoosia sairastavat
 • Painonhallintaa hakevat
 • Psoriasista sairastavat
 • Reumaa sairastavat
 • Sydänongelmista kärsivät
 • Tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavat
 • Työkyvyttömyyseläkeläiset

Erityislasten uinti

Liikuntapalvelut järjestää uintiryhmiä erityistä tukea tarvitseville lapsille. Katso ryhmät ja kuvaukset sivulta Erityislasten uintiryhmät.
 

Muita vinkkejä

Paralympia.fi -verkkosivuilta löydät vinkkejä liikuntamuodoista ja niitä tarjoavista urheiluseuroista, sekä erilaisista liikunnan apuvälineistä: Tutustu lajeihinLöydä oma seura ja Apuvälinetoiminta (entinen SOLIA).

Valtti-ohjelman kautta erityistä tukea tarvitsevalle lapsella ja nuorelle voidaan hakea oma Valtti-liikuntakaveri. Valtti on pääasiassa liikunta- ja kuntoutusalan opiskelija, joka suunnittelee ohjattavansa mieltymysten mukaan liikuntakokeilujakson. Tavoitteena on löytää oma harrastus. Hakuaika on keväisin ja kokeilut toteutetaan syksyllä.

Pia Heinonen
Liikunnanohjaaja
Puhelin:
050 345 1072