Hyppää sivuvalikkoon

Oppilaan ja koulunkäynnin tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä ja kasvaa oppijana sekä ihmisenä. Koulutyössä otetaan huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää ohjausta ja tukea. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen.

Koulun tavoitteena on tarjota oppilaille riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti, kun tuen tarve ilmenee. Tuen varhainen aloittaminen ehkäisee ongelmien syvenemistä ja turvaa oppimisen ja kehityksen.

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on, että opetus järjestetään ensisijaisesti yleisopetuksessa oppilaan lähikoulussa. Lähikouluperiaate tarkoittaa sitä, että oppilas voi käydä lähikouluaan eli sitä koulua, jonka oppilaaksi hän asuinpaikkansa perusteella kuuluu. Lähikouluperiaatteen mukaisesti myös oppimisessaan ja kehityksessään tukea tarvitsevan ja/tai erityisen tuen päätöksen saaneen oppilaan opetusta järjestettäessä selvitetään aina ensin lähikoulun mahdollisuudet oppilaan opettamiseen.

Päivitetty 13.3.2023