Hyppää sivuvalikkoon

Läsnäolon tukeminen ja poissaolojen seuranta

Tavoitteena on tukea oppilaita, koteja sekä koulujen henkilökuntaa koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sitouttavissa sekä poissaolojen vaikutuksia ennaltaehkäisevissä ja korjaavissa käytänteissä. 

Tampereen malli perustuu kansalliseen Yhteisellä koulutiellä -raamiin ja Tampereen kaupunkiseudun malliin.

Kohtaamisen merkitys keskiössä

Ennalta ehkäiseminen vähentää poissaoloja.

  • Erityinen huomio: aloittavat ryhmät (1. lk ja 7. lk) ja kun ryhmään tulee muutoksia esim. oppilas- tai opettajavaihdoksia.
  • Ryhmäytyminen on jatkuva prosessi, jota tehdään paitsi erillisinä tuokioina myös oppituntien yhteydessä.
  • Kouluille tarjotaan materiaalia/tukea/koulutusta teemasta.
  • Ymmärretään poissaolojen merkitys oppimisen ja hyvinvoinnin riskitekijänä.
  • Seurataan poissaoloja suunnitelmallisesti yksilö- ja ryhmätasolla.

Poissaolojen seuranta

Lukuvuoden aikana tarkastellaan oppilaan poissaolotunteja kokonaisuutena. Tunnit eivät nollaannu missään kohtaa. Toimia tehdään, kun huoli on herännyt tai viimeistään, kun tietty tuntimäärä on täyttynyt.

Yksittäisen tarkastelujakson ajalta seurataan oppilaan poissaoloja prosentteina:

  • 5–10 % poissaoloihin puututaan
  • 20 % vahva tuki
Esimerkki 30 viikkotunnilla
Lukuvuosi Prosentit Lukukausi
1020 h 100 % 510 h
510 h 50 % 200 h
200 h 20 % 100 h
100 h 10 % 50 h
50 h 5 % 25 h

Läsnäolon vaiheet ja tukitoimet

Lakimuutos ja OPS-päivitykset astuivat voimaan 1.8.2023

Uusi lakiteksti velvoittaa opetuksen järjestäjän ennaltaehkäisemään ja systemaattisesti seuraamaan ja puutumaan poissaoloihin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa muutokset on tehty lisäyksinä lukuihin 4.2 toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet, 5.1 yhteinen vastuu koulupäivästä ja 5.6 paikallisesti päätettävät asiat. Myös lukuun 8.1 paikallisesti päätettävät asiat ja opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma on tehty yksi täsmennys.

Päivitetty 30.10.2023