Hyppää sivuvalikkoon

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatuslaki säätelee tuen järjestämistä varhaiskasvatuksessa. Esiopetuksessa tukea järjestetään perusopetuslain mukaisesti. Molempien lakien taustalla kuitenkin vaikuttavat samat arvot ja sopimukset, kuten YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, jota Suomikin on sitoutunut noudattamaan. Lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja voida hyvin. 

Lapsen oikeuksien sopimus  

Päivitetty 30.5.2022