Integroitu ryhmä esiopetuksessa

Integroitu ryhmä on esiopetuksessa tarjolla 13 koulupolulla lukuvuonna 2022–23. Yhteensä Tampereella on 19 integroitua ryhmää. Integroidussa esiopetusryhmässä on tehostettua ja/tai erityistä tukea tarvitsevia esioppilaita kuusi ja vertaisesioppilaita kymmenen eli yhteensä 16 esioppilasta. 

Myös yleistä tukea annetaan lasten tarpeiden mukaan. Ryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, yksi lastenhoitaja ja tarvittaessa avustaja. Ryhmän henkilökunta tekee myös tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen erityisopettajan eli veon kanssa. 

Integroitujen esiopetusryhmien toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, Tampereen esiopetuksen opetussuunnitelmaan ja Tampereen suunnitelmaan tuen järjestämisestä.  

Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien lasten tuen tarpeet voivat olla monenlaisia, ne voivat liittyä esim.  oppimiseen, kieleen, käyttäytymiseen, motoriikkaan, kuuloon tai näkemiseen. Ryhmään valitaan lapset kasvun ja opin polun mukaisesti eli osoitteen perusteella sekä tuen tarpeiden perusteella. 

Päivitetty 23.5.2022