Hyppää sivuvalikkoon

Esteettömät luontokohteet

Kaksi ihmistä tekevät ruokaa ulkomajassa luonnon keskellä.

Vähäjärven katselulaituri Härmälässä

Härmälän Vähäjärvi välittömine lähialueineen on osoitettu Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa luonnonsuojelulailla rauhoitettavaksi kohteeksi. Järvellä on ollut aikaisemmin runsas vesilinnusto, muun muassa iso naurulokkiyhdyskunta ja mustakurkku-uikku, mutta nykyisin pesimälajisto on vähentynyt ja koostuu lähinnä sinisorsa-, telkkä- ja tavipareista. Myös erittäin uhanalaiseksi taantunut punasotka on toisinaan pesinyt järvellä.  Laulujoutsen ilmestyi järven pesimälinnustoon vuonna 2016. Rantaruovikossa ja pensaikossa pesii muun muassa vaarantuneiksi luokiteltuja pajusirkkuja. Rantapuistossa laulaa vuosittain useita satakieliä, kultarintoja ja mustapääkerttuja, ja rantametsässä tavataan säännöllisesti pikkutikkoja. Lammessa on oleskellut useana vuonna myös vaarantuneeksi luokiteltu harvinainen liejukana. Lammessa asustaa runsaana myös direktiivilaji viitasammakko. Vuonna 2021 järvelle asennettiin pesimäsaareke. Järven elämää on mahdollista tarkkailla Vähäjärvelle vuonna 2019 valmistuneelta katselulaiturilta.

Reitti laiturille alkaa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen (Pirkkahallin) länsipuolen parkkialueelta, läheltä puiston reunaa. Puiston reunassa kulkee hiekkakävelytie. Se kulkee noin 400 metrin matkan messu- ja urheilukeskuksen takakenttien ja Vähäjärven välissä. Saavuttaessa Vähäjärven päähän käännytään vasemmalle kivituhkapolulle ja heti noin 20 metrin matkan jälkeen jälleen vasemmalle, missä kivituhkapolku yhtyy laituriin.

Koko reitti on lähes esteetön. Ensimmäisellä kerralla on hyvä saapua avustajan kanssa.

Koko Vähäjärven puiston kiertävä hiekkatie on loiva ja suhteellisen tasainen. Sen voi kiertää kokonaankin, jolloin matkaa tulee noin 1,4 km.

Tohlopin esteetön reitti

Tohlopin esteetön polku on osa Tohlopin luontopolkua. Esteetön osuus sijoittuu Pyydyspohjankadun ja Tohlopinkadun parkkipaikkojen väliselle osuudelle. Reitin mitta on noin 1 km ja reitin varrella on noin 300 metriä pitkä suoluontopolku sekä katselulaituri. Reitin opasteet on parannettu vuoden 2022 aikana opastauluin. Reitin varrelle on tehty myös penkkejä.

Kintulammin retkeilyalueen esteettömät palvelut

Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueen esteettömät palvelut keskittyvät P1 –parkin ja Kortejärven tilan tuntumaan. Pidempää retkeä toivovan on mahdollista parkkeerata auto Kortejärven tilan pihaan ja kulkea metsäautotien pohjaa P1-parkkiin noin 300 metrin matka. Tien pohja on soratiemäinen ja joskus, etenkin kunnostuksen jäljiltä myös paikoin pehmeä. Tie kulkee tiheässä kuusimetsässä, ja etenkin tien läheisyydessä kulkeva puro on mukavaa katseltavaa ja kuunneltavaa.

P1 –parkista löytyy esteetön kuivakäymälä. P1-parkista lähtee noin 1,5 metrin levyinen ja 300 metriä pitkä kivituhkapolku kohden Kirkkokiven laavua. Laavu ja sen yhteydessä oleva kuivakäymälä ovat esteettömiä, vaikkakin helpommin käytettävissä avustajan kanssa. Läheiselle siirtolohkareelle eli Kirkkokivelle ja liiteriin ei ole esteetöntä pääsyä, mutta useimmiten laavun katoksesta löytyy jonkin verran polttopuuta valmiina.

Kokonaismatka Kortejärven pihasta Kirkkokivelle on noin 0,6 km, ja matka edestakaisin on 1,2 km. Retken voi aloittaa myös P1-parkista, jolloin yhdensuuntainen matka on vain noin 300 metriä.

Maastopyörätuolilla ja avustajan kanssa kulkevan on mahdollista kulkea vielä tästäkin eteenpäin yli puoli kilometriä. Maisemat tällä reitillä muuttuvat mäntykankaaksi ja kallioiseksi ylängöksi.

Päivitetty 23.8.2023