Hyppää sivuvalikkoon

Retkeilyohjeet

Tilapäinen luonnossa oleskelu, kuten levähtäminen, uiminen ja auringon ottaminen on sallittua siellä missä kulkeminenkin, kunhan se ei aiheuta vahinkoa tai haittaa maan omistajalle tai haltijalle.

Jokaisenoikeudet

Jokaisenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnonsuojelualueilla jokaisenoikeudet ovat rajoitettuja.

Jokaisenoikeudella saat

 • liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä
 • ratsastaa
 • oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminen on sallittua
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja
 • onkia ja pilkkiä
 • veneillä, uida ja peseytyä vesistössä ja kulkea jäällä

Jokaisenoikeudella et saa

 • haitata maanomistajan maankäyttöä
 • kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksillä olevilla pelloilla
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita
 • ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta
 • ottaa sammalta tai jäkälää
 • tehdä avotulta toisen maalle
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähellä asumuksia tai meluamalla
 • roskata ympäristöä
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
 • häiritä eläimiä
 • kalastaa ja metsästää ilman asianmukaisia lupia
 • päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle ladulla tai urheilukentälle
 • pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella
 • pitää koiraa kytkemättömänä 1.3. – 19.8. välisenä aikana edes omalla alueella (Metsästyslaki)

Kotirauha ja julkisrauha

Tahallinen kotirauhan rikkominen on kielletty. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat mm. asunnot, loma-asunnot, teltat, asuntovaunut, asuttavat veneet sekä yksityiset piha-alueet ja niihin välittömästi liittyvät rakennukset.

Tulenteko

Retkeily-, ulkoilu- ja leirintäalueilla on tulen tekoon varattu erityiset paikat, eikä tulta pidä tällöin tehdä muualle. Tulen kanssa tulee noudattaa varovaisuutta. Kun nuotiotauko on päättynyt, tulee roskat kerätä. Tulisija ei kuitenkaan ole jäteastia, älä yritä polttaa palamattomia jätteitä.

Tulen sammuttaminen

Kun haluat sammuttaa nuotion, lopeta puiden lisääminen ja anna nuotion hiipua hiljalleen. Jos nuotio vielä savuaa kun olet lähdössä, sammuta se kunnolla vedellä tai lumella. Varmista aina, että tuli on todella sammunut eikä jää kytemään. Tulen sytyttäjä on korvausvelvollinen, jos tuli karkaa ja aiheuttaa vahinkoa.

Koiran kanssa luonnossa

Koiran kanssa retkeily voi olla erittäin antoisaa sekä koiralle että omistajalleen. Omistajan tulee kuitenkin huolehtia siitä ettei koira häiritse luonnonvaraisia eläimiä. Niille koira on aina peto koiran rodusta tai riistavietistä riippumatta. Maassa pesivät linnut ovat erityisen herkkiä häirinnälle, ja vaikka koira itse ei vahinkoa pesäpoikasille aiheuttaisikaan, voi lintuemon poistuminen pesältä saada variksen tai lokin käyttämään tilaisuutta hyväkseen ja tyhjentämään pesän emon poissaollessa.

Myös muiden luonnossa liikkujien olemassaolo pitää ottaa huomioon. Osa ihmisistä vilpittömästi pelkää koiria, joten koira tulee pitää kytkettynä.

Koiran kiinnipitoa velvoittaa myös laki. Järjestyslain mukaan koira on pidettävä taajamassa aina kytkettynä. Koiraa ei saa edes kytkettynä viedä yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikoille, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle. Koira pitää olla kytkettynä myös varsinaisen taajama-alueen lisäksi ulkoilureiteillä ja rannoilla.

Metsästyslain mukaan koiraa ei saa pitää milloinkaan vapaana toisen alueella ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa.  Koiran omistaja on vahingonkorvausvelvollinen, jos koira aiheuttaa vahinkoa.

Päivitetty 2.4.2024