Hyppää sivuvalikkoon

Retkeilypalvelut ja retkeilyn kehitysohjelma

Särkijärven nuotiopaikka Suoliojan suulla.
!

Retkeilyn kehitysohjelmaa on päivitetty vuosille 2024-2025

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 14.12.2023 kokouksessaan Retkeilyn kehitysohjelman 2021–2025 päivityksen vuosille 2024–2025. Palveluissa halutaan kiinnittää entistä vahvemmin huomiota ihmisten yleiseen liikkumiseen sekä luonnon saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Päivitys löytyy alempaa sivulta Retkeilyn kehitysohjelman 2021-2025 alta.

Retkeilypalvelun järjestämisvastuu on kaupungin kiinteistötoimella, ja retkeilypalveluja toteuttaa Ekokumppanit Oy.

Vuosina 2021-2023 eri puolille Tamperetta on lisätty melontalaitureita, tulipaikkoja, laavuja ja muita rakenteita. Esimerkiksi Hervannan luonnonsuojelu- ja retkeilyalueelle on rakennettu pitkospuista ja taukopaikkoja ja Tohloppiin on toteutettu esteetön reitti ja katselulaituri. Digitaalinen seudullinen ulkoilun ja retkeilyn kartta on otettu käyttöön. Retkeilypalvelujen kehittämistä suuntaa Retkeilypalvelut 2021-2025 -ohjelma.

Retkeilypalvelut 2021-2025 -ohjelman tavoitteena on Tampereen seudun retkeilyn ja luontoliikkumisen palveluiden kehittäminen yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien, kaupungin eri yksiköiden ja muiden kuntien kanssa. Pyrkimyksenä on myös, että asukkaat käyttävät retkeilypalveluja runsaasti ja matkailijat löytävät Tampereen uudenlaisena, helposti saavutettavana luontovirkistyskohteena. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi ohjelman 16.12.2020.

Kehitysohjelman aikana tuotetaan

  • uusia reittejä maalle ja vesille
  • reittiopasteita
  • opastetauluja ja karttoja
  • sähköisiä opastuspalveluita
  • laavuja
  • tulipaikkoja
  • liitereitä
  • kuivakäymälöitä

sekä huolletaan, hoidetaan ja ylläpidetään retkeilyalueita ja -tiloja.

 

Luontovirkistyksen palveluohjelma

Luontovirkistyksen palveluohjelma valmistui 2019. Ohjelmaan on koottu luontovirkistyksen yleisiä kehitystavoitteita sekä yksittäisten luontokohteiden kunnostus- ja kehitystarpeita. Osassa kohteista on ohjelman valmistumisen jälkeen jo tehty kunnostustoimia, ja retkeilypalvelujen järjestämisvastuu nyttemmin keskitetty kiinteistötoimelle. Palvelut tuottaa Ekokumppanit Oy.

Päivitetty 22.1.2024