Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut
sähköposti [email protected] 
puhelin 040 180 8476, ma–to klo 9.00-11.00 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)). Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksut

  • Yhdestä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 295 euroa
  • Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään 40% maksu, enintään 118 euroa
  • Perheen muiden lasten maksu on 20 % perheen nuorimman lapsen maksusta
  • Alin kuukausimaksu on 28 euroa ja kaikkein pienituloisimmilta perheiltä maksua ei peritä.
  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa osa-aikaisesti, maksu on kokoaikaista maksua pienempi.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen
Perheen koko (henkilöä) Maksu alkaen 28 € / kk, kun tulot vähintään Maksu 295 € / kk, kun tulot enemmän kuin
2 3 175 5 666
3 4 020 6 511
4 4 529 7 020
5 5 039 7 530
6 5 546 8 037

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien.

Enimmäismaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Nykyinen maksu euroina Uusi maksu euroina 1.8.2022 alkaen
Enimmäismaksu 288 295
Toisen lapsen enimmäismaksu 115 118
Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 27 28

Tulorajat 1.3.2023

Tulorajat 1.3.2023
koko, henkilöä Tuloraja €/kk Alimman perittävän maksun tuloraja Maksu 295€, tulot enemmän kuin €/kk
2 3 874 4 136 6 626
3 4 998 5 260 7 750
4 5 675 5 937 8 427
5 6 353 6 615 9 105
6 7 028 7 290 9 780

Korkeimman maksun raja

Korkeimman maksun raja
Perheen henkilömäärä Tuloraja 1.8.2022 Maksuprosentti Korkeimman maksun raja 1.8.2022
2 2913 10,70 % 5666
3 3758 10,70 % 6511
4 4267 10,70 % 7020
5 4777 10,70 % 7530
6 5284 10,70 % 8037

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien
antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
(laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 § 12)

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/varhaiskasvatusasiakasmaksut

Päivitetty 1.2.2023