Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut
sähköposti [email protected] 
puhelin 040 180 8476, ma–to klo 9.00-11.00 

!

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022 alkaen. Kaikille perheille määritellään uudet asiakasmaksut. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen
Perheen henkilömäärä Tuloraja 1.8.2021 euroa/kk Maksuprosentti 1.8.2021 Tuloraja 1.8.2022 euro/kk Maksuprosentti 1.8.2022
2 2798 10,7 % 2913 10,7 %
3 3610 10,7 % 3758 10,7 %
4 4099 10,7 % 4267 10,7 %
5 4588 10,7 % 4777 10,7 %
6 5075 10,7 % 5284 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien.

Mikäli perheen bruttotulot alittavat tulorajan ei asiakasmaksua peritä.

Mikäli perheen yhteenlasketut bruttotulot ylittävät tulorajan, mutta jäävät korkeimman maksun rajan alle, maksut perustuvat tulorajan ylittävään osuuteen.

Ylittävästä osuudesta määritellään maksuprosentilla perheen varhaiskasvatusmaksun määrä.

Enimmäismaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Nykyinen maksu euroina Uusi maksu euroina 1.8.2022 alkaen
Enimmäismaksu 288 295
Toisen lapsen enimmäismaksu 115 118
Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 27 28

Korkeimman maksun raja

Korkeimman maksun raja
Perheen henkilömäärä Tuloraja 1.8.2022 Maksuprosentti Korkeimman maksun raja 1.8.2022
2 2913 10,70 % 5666
3 3758 10,70 % 6511
4 4267 10,70 % 7020
5 4777 10,70 % 7530
6 5284 10,70 % 8037

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien
antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
(laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 § 12)

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/varhaiskasvatusasiakasmaksut

Päivitetty 8.9.2022