Hyppää sivuvalikkoon

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut
sähköposti [email protected] 
puhelin 040 180 8476, ma–to klo 9.00-11.00.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)). Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksut

  • Yhdestä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 295 euroa
  • Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään 40% maksu, enintään 118 euroa
  • Perheen muiden lasten maksu on 20 % perheen nuorimman lapsen maksusta
  • Alin kuukausimaksu on 28 euroa ja kaikkein pienituloisimmilta perheiltä maksua ei peritä.
  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa osa-aikaisesti, maksu on kokoaikaista maksua pienempi.

Tulorajat 1.3.2023

Tulorajat 1.3.2023
koko, henkilöä Tuloraja €/kk Alimman perittävän maksun tuloraja Maksu 295€, tulot enemmän kuin €/kk
2 3 874 4 136 6 626
3 4 998 5 260 7 750
4 5 675 5 937 8 427
5 6 353 6 615 9 105
6 7 028 7 290 9 780

Yli kuusi henkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262€.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 § 12)

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/varhaiskasvatusasiakasmaksut

!

Kesäajan maksuttomat jaksot 2023

Päivitetty 3.4.2023