Hyppää sivuvalikkoon

Varhaiskasvatuksen asiakkaan tulotietojen ilmoittaminen

Uusien asiakkaiden tulee toimittaa perheen tulotiedot maksun määräämiseksi tai antaa suostumus korkeimpaan asiakasmaksuun kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta asiakasmaksuihin määräaikaan mennessä, voidaan periä korkein asiakasmaksu (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5). 

Tulojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Myös suostumus rekisterien käyttöön tulee antaa uudestaan. Tietoa tulojen muutoksista ei saada ilman huoltajan ilmoitusta.

Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.  

Selvitys perheen tuloista annetaan verkkopalvelun kautta tuloselvityslomakkeella. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe antaa/on antanut tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa määrätä toistaiseksi lapsen hoitomaksuksi varhaiskasvatusajan mukaisen korkeimman maksun.  

Tiedot tulee ilmoittaa tuloselvityslomakkeella, mutta niistä ei tarvitse toimittaa erillistä liitettä, mikäli tulotiedot ovat saatavissa tulorekisteristä ja kelasta ja perhe antaa suostumuksen rekistereiden käyttöön. Yrittäjätuloista sekä pääomatuloista tulee toimittaa liitteet tuloselvityksen yhteydessä. 

Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin. Päivähoitomaksu muutetaan asiakkaan haitaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 12 § mukaisesti enintään vuoden ajalta takautuvasti silloin, kun asiakas ei ole ilmoittanut kaupungille kirjallisesti maksuun korottavasi vaikuttavista muutoksista olosuhteissaan kuukauden kuluessa muutoksesta. 

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta kirjautua verkkopalveluun, voitte käyttää seuraavia pdf -lomakkeita.  

Päivitetty 31.10.2023