Hyppää sivuvalikkoon

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat asiat

Sisarusalennus 

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Palveluntarpeen vaikutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun
Palveluntarve Osuus jokapäiväisen kokopäivähoidon maksusta
kokopäivähoito joka päivä 100 %
kokopäivähoito 15 pv/kk 75 %
kokopäivähoito 10 pv/kk 50 %
hoitoaika 20 h/vk 50 %
osapäivähoito enintään 5 h/pv 60 %
osapäivähoito enintään 5 h/pv 15 pv/kk 45 %
osapäivähoito enintään 5 h/pv 10 pv/kk 30 %
esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus enintään 5h/pv 60 %
esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus yli 5h/pv 80 %

Sopimuspäivät 

Kuukausittaisten hoitopäivien (sopimuspäivien) lukumääräksi voidaan sopia 10 tai 15 päivää. Sopimus tehdään päiväkodin kanssa vähintään viiden (5) kuukauden ajaksi. Sopimuspäivät tulevat voimaan aina kalenterikuukauden alusta. Palvelutarpeen muutoksista sovitaan päiväkodin johtajan kanssa. 

Kokopäivähoidon kuukausimaksusta 10 päivää on 50 % ja 15 päivää on 75 %. Varhaiskasvatuksesta peritään sopimuksen mukainen maksu, vaikka todellinen käyttö on vähäisempää kuin hoitopäiviä on varattu. Jos hoitopäiviä käytetään sovittua enemmän, peritään ylimääräisistä hoitopäivistä päiväkohtainen hinta. Mikäli sopimus ylitetään toistuvasti, muutetaan sopimus kokoaikaiseksi.

Poissaolot 

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. 

Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. Jos perheellä on sopimuspäivät, lasketaan kaikki poissaolot varatuista hoitopäivistä. 

Tilapäinen Hoito 

Tilapäisestä varhaiskasvatuspaikasta peritään 20 euroa / päivä / lapsi. Tilapäisiä hoitopäiviä voi olla enintään viisi (5) kalenterikuukaudessa. Tilapäistä hoitopaikkaa voi tiedustella suoraan päiväkodin johtajalta. Tilapäinen hoito ei vaikuta Kelan maksamiin perhe-etuuksiin. 

Päivitetty 31.10.2023