Hyppää sivuvalikkoon

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kerhon asiakasmaksujen maksuvapautus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Kun asiakasmaksu on määritelty, huoltajan on mahdollista anoa tästä maksuvapautusta. 

Oikeus asiakasmaksun maksuvapautukseen voi syntyä, jos tulojen mukaan perittävä asiakasmaksu aiheuttaa asiakkaalle toimeentulotuen tarpeen, tai lapsella on siihen oikeus erityishuolto-ohjelman nojalla. Päätöksiin sovelletaan ehkäisevän toimeentulotuen perusteita ja niihin liittyviä sovellutusohjeita. 

Esiopetuksen kerhotoiminta on maksutonta perheille, joiden bruttotulot alittavat tulorajat. Perheiden tulee hakea maksuvapautusta maksuttomuutta varten.

Asiakasmaksun maksuvapautusta ei pääsääntöisesti myönnetä taannehtivasti, vaan sen voi saada korkeintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksuihin. 

Hakemuksen voi tehdä alla olevilla lomakkeilla.

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta käyttää ruudulla täytettävää lomaketta, voitte täyttää pdf -lomakkeen.

Päivitetty 28.3.2024