Hyppää sivuvalikkoon

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Tampereen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman tehtävänä on taata laadukas ja yhdenvertainen esiopetus kaikissa sen esiopetusyksiköissä. Toteutamme esi- ja alkuopetuksen toimintamallia sekä vahvaa koulupolkukohtaista yhteistyötä varhaiskasvatuksesta yläkouluun.

Tampereen esiopetussuunnitelmassa painotetaan:

  • yksilön tarpeiden ottamista huomioon yhteisön jäsenenä
  • sivistyksen ja ekososiaalisen sivistyksen merkitystä, johon kuuluu keskeisenä kestävän elämäntavan omaksuminen 

Tampereen esiopetuksen opetussuunnitelma pohjaa perusopetuslakiin ja valtakunnallisiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Tampereen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja esiopetusyksikön lukuvuosisuunnitelma

Lapselle tehdään esiopetuksessa henkilökohtainen oppimissuunnitelma syksyllä, kun esiopetushenkilöstö on saanut ensin tutustua lapseen ja havainnoinut lasta sekä toimintaa. Oppimissuunnitelma kirjataan yhdessä huoltajien kanssa sähköisenä eVaka-järjestelmään. 

Esiopetusryhmän lasten oppimissuunnitelmat toimivat pohjana esiopetusyksikön lukuvuosisuunnitelmalle, joka tehdään syksyisin toiminnan alkaessa. Lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, miten esiopetusyksikön toiminnassa tuetaan esioppilaan laaja-alaisen osaamisen kehittymistä sekä toteutetaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä.

Päivitetty 13.9.2023