Hyppää sivuvalikkoon

Kestävä tulevaisuus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Kestävään elämäntapaan ja tulevaisuuteen tähtäävien toimenpiteiden taustalla ovat erilaiset kansainväliset ja kansalliset strategiat ja sitoumukset sekä kuntakohtaiset strategiat. Sen lisäksi kestävään tulevaisuuteen sisältyviä käsitteitä ja asioita linjataan vahvasti sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa että esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Kestävä elämäntapa on varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen yksi arvoperusta ja näin ollen luonnollinen osa toimintakulttuuria.

Kestävä tulevaisuus Tampereen kaupunkistrategiassa

Kuntien työstä kestävän kehityksen edistämiseksi on säädetty kuntalaissa. Sen mukaan kunnan on pyrittävä edistämään asukkaidensa hyvinvoinnin lisäksi alueensa kestävää kehitystä. Kuntien kestävän kehityksen työtä ohjaavat Suomen kestävän kehityksen strategia sekä kansainväliset strategiat ja sitoumukset.

Kestävän tulevaisuuden suunnitelma

Kestävän tulevaisuuden suunnitelma pohjautuu Tampereen kaupunkistrategiaan, varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin. Suunnitelma sisältää ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen näkökulman. Varhaiskasvatusyksiköillä kullakin on oma suunnitelma. Yksiköt tuottavat suunnitelmat kolmivuotiskaudelle 2021–2024. Kauden teemoina ovat luonnon monimuotoisuus, lasten oikeudet ja Lasten oikeuksien viikko, rasismin vastaisuus ja Rasisminvastainen viikko sekä ruokahävikki.

Päivitetty 6.3.2023