Hyppää sivuvalikkoon

Varhaiskasvatussuunnitelma

Miten lapsen vahvuudet otetaan huomioon varhaiskasvatuksen arjessa? Mikä merkitys on varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten vanhempien yhteistyöllä? Voivatko vanhemmat osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun?  

Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa, jonka piiriin kuuluvat päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus eli kerhot. Suunnitelma koskee sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta. 

Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma pohjaa varhaiskasvatuslakiin ja valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (ePerusteet -palvelu)

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle perhepäivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu. Se muodostuu prosessissa ja tehdään yhteistyössä huoltajien ja lapsen kanssa.

Lapsen vasussa tehdään näkyväksi kunkin lapsen vahvuudet ja voimavarat sekä yksilölliset tarpeet. Lapsen vasu on pedagoginen suunnitelma siitä, miten lapsi huomioidaan yksilönä varhaiskasvatuksen toiminnassa. Lapsen vasua arvioidaan säännöllisesti.

Lapsen vasu kirjataan yhdessä vanhempien kanssa eVaka Tampere -järjestelmään.

Päivitetty 8.3.2023