Hyppää sivuvalikkoon

Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kiusaamisen ehkäisy on työtä lasten sosiaalisten, emotionaalisten ja vuorovaikutustaitojen harjoittelun ja kehittymisen tukemiseksi. 

Olennaista kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on tukea lasten vertaissuhteita, lisätä lapsiryhmän me-henkeä ja yhteisön hyvinvointia, jotta kukaan ei tuntisi oloaan ulkopuoliseksi tai kiusatuksi.

”Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä.”

Varhaiskasvatuslaki 10 §

Kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen suunnitelma 

Tampereella jokainen varhaiskasvatusyksikkö tekee kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen suunnitelman yhdessä lasten, huoltajien ja henkilöstön kanssa. Huoltajilta kerätään joko kyselyllä tai keskustellen tietoa suunnitelman pohjaksi. Suunnitelmassa luodaan yksikön omat toimintatavat kiusaamisen ehkäisemiseksi ja kiusaamistilanteiden varalta.

Avoin vuorovaikutus on avainasemassa. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

Esiopetuksessa käytetään kiusaamisen ehkäisyssä sekä varhaiskasvatusyksikön kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmaa että koulun vastaavaa suunnitelmaa.

”Toimintakulttuuri tukee avointa vuorovaikutusta lasten kesken, lasten ja henkilöstön välillä sekä aikuisten keskuudessa. Keskinäinen kunnioitus, huolenpito ja välittämisen asenne toisia ja ympäristöä kohtaan näkyvät toiminnassa. Lapsia rohkaistaan ja ohjataan tunnistamaan, ilmaisemaan ja säätelemään erilaisia tunteita. Lapsia ohjataan toimimaan toiset huomioon ottaen erilaisissa ristiriitatilanteissa.”

Esiopetussuunnitelman perusteet 2014

Päivitetty 8.3.2023