Hyppää sivuvalikkoon

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuen suunnitelma

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuen suunnitelma liittyy läheisesti Tampereen kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan, joka perustuu lastensuojelulakiin (§ 12) sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (12 §). 

Hyvinvointisuunnitelman on laatinut monialainen työryhmä, joka on tunnistanut hyvinvointiin liittyviä ilmiötä, joihin on kiinnitettävä huomiota. Vaikuttamalla yhteen ilmiöön voimme vaikuttaa myös muihin hyvinvoinnin ilmiöihin. 

Tuen suunnitelmassa on määritelty periaatteet, palvelut ja toimenpiteet, jotka ovat käytössä tukea tarvitsevilla varhaiskasvatuksen lapsilla. 

Lähipalveluperiaate tuen suunnittelun lähtökohtana

Tuen järjestämisen lähtökohtana on lähipalveluperiaate eli tuki pyritään ensisijaisesti järjestämään lapsen asuinpaikan mukaisessa lähipäiväkodissa tai -esiopetusyksikössä. 

Kasvun ja opin polut on suunniteltu niin, että lapsella on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja siitä aina perusopetuksen loppuun asti. 

Tuen palveluja lapsille ja lapsiperheille

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuen suunnitelmassa määritellään tuen palvelut, kuten tuen järjestäminen alueellisesti, integroidut ryhmät, varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja avustajat sekä varhaiskasvatuksen ohjaajat. 

Tuen palveluihin kuuluvat myös esiopetuksessa oleville lapsille oppilashuollon palvelut.

Tuen toteuttamisen toimenpiteet

Henkilöstön tehtävä on huomioida varhaisessa vaiheessa lasta parhaiten tukevat tavat toimia eli tarkastella käytössä olevia toimintatapoja, menetelmiä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. 

Näin arvioidaan, voidaanko omaa toimintaa ja/tai oppimisympäristöä muuttamalla toteuttaa aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. 

Päivitetty 8.3.2023