Hyppää sivuvalikkoon

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digisuunnitelma: Digi-ihana vaka ja esiopetus

Digi-ihana vaka ja esiopetus -sivusto toimii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digisuunnitelmana, ohjaten henkilöstöä hyödyntämään digitaalisuutta luontevana osana laaja-alaista pedagogiikkaa. Lisäksi sivusto sisältää vinkkejä ja ohjeita digivälineiden käyttöön sekä ajankohtaisia digiaiheita käsittelevän blogi-osion.

Digi-ihana vaka ja esiopetus -sivusto mukailee Tampereen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman sisältöä sekä Uusien lukutaitojen osaamisen kuvauksia.

Digi-ihana vaka ja esiopetus

Digitaalinen osaaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa - infopaketti koteihin

Digisuunnitelman ohelle on koottu huoltajille suunnattu materiaali, joka sisältää tärkeitä teemoja kotona pohdittavaksi sekä hyödyllisiä linkkejä, joiden avulla teemoihin pääsee tutustumaan tarkemmin.

”Lasten digitaalista osaamista kehitetään Uudet lukutaidot -ohjelman mukaisesti. Henkilöstön vahva tuki digitaalisia laitteita käytettäessä tulee huomioida erityisesti pienten lasten kanssa. Lapset tutustuvat yhdessä henkilöstön kanssa turvalliseen ja vastuulliseen mediavälineiden ja -sisältöjen käyttöön. Lasten kanssa pohditaan ja arvioidaan verkossa olevan tiedon luonnetta ja luotettavuutta. Tavoitteena on yhteistyössä huoltajien kanssa ylläpitää tasapainoa lapsen suojelemisen ja kehittyvän itsenäisyyden välillä.”

Tampereen varhaiskasvatussuunnitelma, S. 37
 

Päivitetty 1.9.2023