Hyppää sivuvalikkoon

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavat suunnitelmat

Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamista määrittelevät Tampereen varhaiskasvatussuunnitelma ja Tampereen esiopetuksen opetussuunnitelma.

Suunnitelmien mukaisesti toimimalla varmistetaan jokaisen lapsen oikeus saada tasalaatuista varhaiskasvatusta ja esiopetusta asuinpaikastaan riippumatta.

Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Tampereen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma

Tampereen varhaiskasvatussuunnitelmaa ja esiopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävät erillisinä asiakirjoina

  • Tampereen kaupunkistrategia: sivistyspalveluiden palvelusuunnitelma 
  • lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
  • perusopetuksen opetussuunnitelma 
  • aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma 
  • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
  • päiväkotien toimintasuunnitelmat 
  • koulujen ja esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmat 
  • kestävää elämäntapaa ohjaavat suunnitelmat 
  • turvallisuussuunnitelma
  • arvioinnin ja laadunhallinnan käsikirja
Päivitetty 1.9.2023