eVaka Tampere -järjestelmä

eVaka Tampere on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietojärjestelmä. Järjestelmä otettiin käyttöön Tampereen varhaiskasvatuksessa huhtikuussa 2022. 

eVaka Tampere -verkkopalvelun kautta huoltaja voi

 • hakea varhaiskasvatus- ja kerhopaikkaa
 • ilmoittautua esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään toimintaan
 • hyväksyä varhaiskasvatus-, kerho- tai esiopetuspaikan
 • ilmoittaa tulonsa asiakasmaksuyksikköön / antaa suostumuksensa korkeimpaan asiakasmaksuun
 • ilmoittaa lapsen läsnäoloajat sekä sairaus ym. poissaolot
 • ilmoittaa lapsen loma-ajat
 • viestiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan kanssa
 • osallistua lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen oppimissuunnitelman laadintaan
 • nähdä lapsen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tekemiä tuotoksia
 • nähdä esiopetuksen erilaiset pedagogiset asiakirjat
 • irtisanoa varhaiskasvatus- ja kerhopaikan
 • vuoden 2024 alusta alkaen: varata varhaiskasvatus- ja oppimissuunnitelmakeskusteluajat

Huoltajan kirjautuminen eVaka Tampere – verkkopalveluun

Ohjeita eri kielillä

Ensimmäisellä kerralla huoltaja luo itsellensä käyttäjätunnukset, jolla voi jatkossa hoitaa päivittäisiä asioita. Käyttäjätunnusten luominen edellyttää vahvaa tunnistautumista (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Päivittäisiä asioita voidaan hoitaa jatkossa omien käyttäjätunnusten kautta, mutta osa eVakan palveluista edellyttää kuitenkin vahvaa tunnistautumista.

eVaka järjestelmästä ei ole olemassa erikseen asennettavaa mobiilisovellusta. Järjestelmä toimii mobiililaitteissa ja muissa tietokoneissa mukautuen erilaisiin ruutujen kokoihin ja muotoihin automaattisesti. Kirjauduttuanne järjestelmään, voitte tallentaa selainohjelman näkymän oman mobiililaitteenne Koti -valikkoon tai aloitusnäyttöön (Tässä toimenpiteessä on laitekohtaisia eroja). Näin saatte eVakan helposti käyttöönne mobiilisovelluksen tapaan.

Mikäli haluatte sähköpostiinne ilmoituksia eVakan kautta lähetetyistä viesteistä, päätöksistä, dokumenteista ym. asioista, tallentakaa oma sähköpostiosoitteenne Asetukset – Omat tiedot – välilehdelle.

Sähköinen tiedoksianto

eVakassa tehdyt päätökset (varhaiskasvatus-, palveluseteli-, esiopetus-, ja asiakasmaksupäätös) huoltajan on mahdollista saada sähköisenä tiedoksiantona suomi.fi-viestit palveluun. Tämä edellyttää suomi.fi-viestit palvelun käyttöönottoa.

Lisätietoja Suomi.fi-viestit -palvelusta

Mikäli huoltaja ei ota Suomi.fi – viestit palvelua käyttöön, lähetetään päätökset kirjepostilla. Suosittelemme Suomi.fi – viestit palvelun käyttöönottoa.

eVakassa tehdyt päätökset huoltaja näkee myös oman käyttöliittymänsä kautta.

eVakan kehittäminen

eVaka – järjestelmän kehittäminen on alkanut Espoossa, ja Tampereen kaupunki lähti mukaan kehitystyöhön keväällä 2020. 

Vuoden 2022 alusta alkaen eVaka – järjestelmää on kehitetty neljän suuren kaupungin (Espoo, Tampere, Turku ja Oulu) välisenä yhteistyönä. Tällä hetkellä järjestelmä on käytössä näissä neljässä kunnassa. 

Vuoden 2024 aikana eVaka otetaan käyttöön Tampereen kehyskunnissa (Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Orivesi sekä Hämeenkyrö).

eVaka järjestelmää kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Tästä syystä käyttäjäpalautetta kysellään säännöllisesti erilaisilla kyselyin. Palautetta voi antaa myös kaupungin palautekanavan kautta:  https://www.tampere.fi/palaute

Tämän sivun lyhytosoite on tampere.fi/evaka

Päivitetty 12.1.2024