eVaka Tampere -järjestelmä

eVaka Tampere on uusi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietojärjestelmä. Järjestelmä otettiin käyttöön Tampereen varhaiskasvatuksessa huhtikuussa 2022. Tampereen kaupungin järjestämässä esiopetuksessa eVaka järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana.

eVaka Tampere -verkkopalvelun kautta huoltaja voi

  • hakea varhaiskasvatus- ja kerhopaikkaa
  • ilmoittautua esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään toimintaan
  • hyväksyä varhaiskasvatus-, kerho- tai esiopetuspaikan
  • ilmoittaa tulonsa asiakasmaksuyksikköön / antaa suostumuksensa korkeimpaan asiakasmaksuun
  • ilmoittaa lapsen läsnäoloajat sekä sairaus ym. poissaolot
  • ilmoittaa lapsen loma-ajat
  • viestiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan kanssa
  • osallistua lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan
  • nähdä lapsen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tekemiä tuotoksia
  • irtisanoa varhaiskasvatuspaikan

Huoltajan kirjautuminen eVaka Tampere – verkkopalveluun

Ohjeita eri kielillä

Ensimmäisellä kerralla huoltaja luo itsellensä käyttäjätunnukset, jolla voi jatkossa hoitaa päivittäisiä asioita. Käyttäjätunnusten luominen edellyttää vahvaa tunnistautumista (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Päivittäisiä asioita voidaan hoitaa jatkossa omien käyttäjätunnusten kautta, mutta osa eVakan palveluista edellyttää kuitenkin vahvaa tunnistautumista.

eVaka järjestelmästä ei ole olemassa erikseen asennettavaa mobiilisovellusta. Järjestelmä toimii mobiililaitteissa ja muissa tietokoneissa mukautuen erilaisiin ruutujen kokoihin ja muotoihin automaattisesti. Kirjauduttuanne järjestelmään, voitte tallentaa selainohjelman näkymän oman mobiililaitteenne Koti -valikkoon tai aloitusnäyttöön (Tässä toimenpiteessä on laitekohtaisia eroja). Näin saatte eVakan helposti käyttöönne mobiilisovelluksen tapaan.

Sähköinen tiedoksianto

eVakassa tehdyt päätökset (varhaiskasvatus-, palveluseteli-, esiopetus-, ja asiakasmaksupäätös) huoltajan on mahdollista saada sähköisenä tiedoksiantona suomi.fi-viestit palveluun. Tämä edellyttää suomi.fi-viestit palvelun käyttöönottoa.

Lisätietoja Suomi.fi-viestit -palvelusta

Mikäli huoltaja ei ota Suomi.fi – viestit palvelua käyttöön, lähetetään päätökset kirjepostilla. Suosittelemme Suomi.fi – viestit palvelun käyttöönottoa.

eVakan kehittäminen

eVaka – järjestelmän kehittäminen on alkanut Espoossa, ja Tampereen kaupunki lähti mukaan kehitystyöhön keväällä 2020. Tampere ja Espoo ovat kehittäneet eVakaa yhdessä valtiovarainministeriön myöntämällä tuella.

Vuoden 2022 alusta eVaka – järjestelmää kehitetään neljän suuren kaupungin (Espoo, Tampere, Turku ja Oulu) välisenä yhteistyönä. Kehitystyö näkyy käyttäjille uusina toiminnallisuuksina ja sähköisinä palveluina myös jatkossa.

Tulevaisuudessa palvelun käyttäjillä, sekä henkilöstöllä että huoltajilla on mahdollista osallistua järjestelmän kehittämiseen, kun jokaisesta kaupungista nimetään ns. pilottipäiväkodit. Pilottipäiväkodeissa testataan uusia toiminnallisuuksia sekä pyydetään käyttäjäpalautetta, ennen kuin uudet toiminnallisuudet otetaan laajempaan tuotantokäyttöön kaikille käyttäjille.

Tämän sivun lyhytosoite on tampere.fi/evaka

Päivitetty 3.8.2023