Esiopetus

Tervetuloa esiopetukseen!

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Lapsen huoltajan velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun toimintaan, jossa saavutetaan esiopetuksen tavoitteet.

Esiopetus tukee lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua. Se vahvistaa lapsen itsetuntoa ja tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden samanikäisten lasten kanssa.

Tampereella esiopetusryhmät toimivat pääosin koulujen yhteydessä. Esiopetusta järjestää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluryhmä.

Lisää sisältöjä tästä aiheesta

Tervetuloa eskariin -video

Lisätietoja

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/esiopetus