Esiopetus

Tervetuloa esiopetukseen!

Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa. Esiopetus vahvistaa lapsen itsetuntoa, tarjoaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden samanikäisten lasten kanssa.

Tampereella esiopetusta järjestää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluryhmä. Esiopetusryhmät toimivat pääosin koulujen yhteydessä.

Esiopetus on ollut velvoittavaa vuodesta 2015 alkaen. Lapsen huoltajan velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lisää sisältöjä tästä aiheesta

Tervetuloa eskariin -video

Lisätietoja

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/esiopetus