Esiopetuksen poissaolokäytännöt

Esiopetus on velvoittavaa. Tämä merkitsee sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. 

Esiopetus alkaa kello 9:00 ja lapsen tulee olla paikalla siihen mennessä. 

Huoltajan on ilmoitettava viipymättä niin sairas- kuin muistakin poissaoloista omaan esiopetusryhmään. Muut kuin sairaspoissaolot sovitaan esiopettajan kanssa keskustellen, jos poissaolo kestää yhdestä viiteen (1–5) esiopetuspäivää. Yli viisi esiopetuspäivää kestävät poissaolot anotaan esiopetusyksikön johtajalta kirjallisesti alla olevalla lomakkeella tai Wilmassa. 

Päivitetty 25.9.2023