Hyppää sivuvalikkoon

Kaksikielinen esi- ja perusopetus

Tampereen kaupunki järjestää kaksikielistä esi- ja perusopetusta englannin, saksan ja ranskan kielillä.

Kaupungin omana toimintana järjestetään ranskankielistä opetusta Wivi Lönnin koululla, saksankielistä opetusta Tammelan ja Sammon kouluilla ja englanninkielistä opetusta Tampereen kansainvälisellä koululla (FISTA). Ruotsinkielisestä opetuksesta vastaa Svenska samskolan i Tammerfors.

Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä koulun opetuskielessä (suomi) että kohdekielessä (englanti, ranska tai saksa) järjestämällä eri oppiaineiden opetusta kummallakin kielellä ja hyödyntämällä molempia kieliä koulun arjessa myös opetuksen ulkopuolella. 

Kaksikielinen opetus on tarkoitettu äidinkieleltään sekä suomenkielisille että muunkielisille oppilaille. Saksan ja ranskan kielen opetuksessa oppilaan tulee osata myös suomen kieltä. Oppilaiksi voivat myös hakeutua ulkomailta siirtyvien perheiden lapset, jotka puhuvat koulussa opetettavaa kohdekieltä. Heille opetusmuoto tarjoaa mahdollisuuden jatkaa opintojaan kyseisellä kielellä.

Tietoa opiskelusta ja hakemisesta

Päivitetty 27.3.2024