Hyppää sivuvalikkoon

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjausta annetaan jokaiselle perusopetuksen oppilaalle. Alakoulun oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja. Yläkoulussa oppilaanohjauksesta vastaa opinto-ohjaaja. Oppilaanohjauksessa nuorta tuetaan mm. tulevaisuuden ja jatko-opintojen suunnittelussa.

Lisätietoja oppilaanohjauksesta löydät Opetushallituksen sivuilta.

Tehostettu oppilaanohjaus 

Oppilailla, jotka tarvitsevat lisätukea jatko-opintoihin hakeutumisessa, on oikeus saada 8. ja 9. luokalla tehostettua oppilaanohjausta. Tehostettua oppilaanohjausta saaville laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. 

Lisätietoja tehostetusta oppilaanohjauksesta löydät Opetushallituksen sivuilta.

Lisätietoja 

Perusopetuksen oppilaanohjauksen yhteisistä asioista voit kysyä koordinoivalta opinto-ohjaajalta Sanna Tannilta. 

Sanna Tanni
Opinto-ohjaaja Perusopetuksen lehtori
Puhelin:
040 801 2729

Perusopetuksen hallinto

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/oppilaanohjaus

Päivitetty 14.12.2023