Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus on pidentynyt 18 vuoteen, ja jokaisen täytyy opiskella peruskoulun jälkeen. Kyseessä on iso muutos, koska aikaisemmin oppivelvollisuus päättyi peruskouluun. Nyt oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka tai siihen asti, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen koulutuksen. Toisen asteen tutkintoja ovat lukion ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto. Kun nuorella on tutkinto, hänen on helpompi saada töitä.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku tehdään Opintopolussa. Se on tarkoitettu peruskoulun päättäville tai sen jo päättäneille hakijoille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Oppivel­vol­li­suuden ohjaus ja valvonta

Oppivelvollisuuden suorittamista vastuussa ovat oppivelvollisen huoltajat, oppilaitos, jossa oppivelvollinen opiskelee ja oppivelvollisen asuinkunta. 

Huoltajan vastuu

Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden. 

Oppilaitoksen vastuu

Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, vastuu opiskelijan ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta siirtyy koulutuksen järjestäjälle.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa oppilaitoksesta tai alalta toiselle, koulutuksen järjestäjät ohjaavat ja tukevat opiskelijaa siihen saakka, kunnes hän on aloittanut uudet opinnot.

Asuinkunnan vastuu

Asuinkunnan tehtävänä on koulutuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella ohjata niitä oppivelvollisia, jotka ovat jääneet vaille opiskelupaikkaa yhteishaussa sekä myös niitä, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opintonsa ja joilla ei ole uutta opiskelupaikkaa. 

Yhteystiedot

Tampereen kaupungissa asuinkunnan vastuuta hoitaa suunnittelija Leena Tuomainen.

Leena Tuomainen
Pedagoginen asiantuntija
Puhelin:
0405750079
Pia Pirttijoki
Perusopetuksen lehtori
Puhelin:
040 595 1732
Minna Nieminen
Koordinaattori
Puhelin:
040 154 7063

Oppivel­vol­li­suuden keskeyt­täminen määräajaksi tai toistaiseksi

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi näillä perusteilla:

  1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi   
  2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi 
  3. vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos osallistuu vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuuttaan
  4. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.  

Oppivelvollisuuden keskeyttämistä koskeva päätös tehdään vain oppivelvollisen tai hänen huoltajansa hakemuksesta.  Ennen päätöksen tekemistä 1. tai 4. kohdassa mainitulla syyllä tulee selvittää, onko oppivelvollisuuden suorittaminen mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai joissakin tapauksissa myös mukautusten avulla.

Oppivelvollisuuden keskeyttämistä haetaan:

Wilman kautta sen oppilaitoksen rehtorilta tai koulutuspäälliköltä, jossa oppivelvollinen opiskelee.  Oppilaitoksissa opiskelevien osalta kannattaa olla yhteydessä oman oppilaitoksen opinto-ohjaajaan tai rehtoriin.

Oppivelvollisuudesta vastaavan opinto-ohjaajan kautta oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä määräajaksi -lomakkeella, jos oppivelvollinen ei ole minkään oppilaitoksen opiskelija. Päätöksen keskeyttämisestä tekee perusopetusjohtaja.

Esimerkkitapauksia ja toimintaohjeita

Perhe on muuttamassa ulkomaille vuoden mittaiselle työkomennukselle ja kaikki perheenjäsenet muuttavat kohdemaahan. Huoltajat ovat yhteydessä rehtoriin tai ammatillisen koulutuksen puolella koulutuspäällikköön. Huoltaja tekee hakemuksen Wilmassa oppilaitokselle oppivelvollisuuden keskeytyksestä kohdan kolme (vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos osallistuu vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuuttaan) mukaisesti. Liitteeksi tulee toimittaa kohdemaan oppilaitoksen oppilaaksi tai opiskelijaksi ottoon liittyvä päätös tai vastaava todistus opintojen aloittamisesta kohdemaassa. Oppilaitos tekee päätöksen ja tieto kirjataan oppivelvollisuuden valvontajärjestelmään. Kun perhe palaa takaisin Suomeen, huoltaja on yhteydessä oppilaitokseen tai asuinkunnan oppivelvollisuuden valvontaan sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse +358 405750079.

Oppivelvollinen on päässyt opiskelemaan Treduun, mutta huomaa, ettei ala vastaa odotuksia. Miten tulisi toimia? Huoltaja ja nuori on yhteydessä oppilaitoksen oman alan opinto-ohjaajaan ja pohtii Tredun tarjoamia muita vaihtoehtoja esimerkiksi, miten opintojen mukauttaminen tai siirtyminen toiselle alalle voisi onnistua tai onko jossain toisessa oppilaitoksessa sellaisia aloja, joihin voisi hakeutua. Yksi vaihtoehto on siirtyä TUVA-koulutukseen, jossa voi vahvistaa valmiuksia toisen asteen opintoihin ja tutustua eri aloihin. Jos kaikki koulun keinot on kartoitettu eikä sopivaa ratkaisua löydy, oppilaitos on yhteydessä asuinkuntaan. Jos opinnot keskeytetään ja oppilaitoksesta opiskelupaikkaa alalta tai TUVA-koulutuksesta ei löydetä, oppivelvollinen siirtyy asuinkunnan ohjauksen ja valvonnan vastuulle.

Usein kysytyt kysymykset

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/oppivelvollisuus

Päivitetty 19.4.2024