Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus on pidentynyt 18 vuoteen, ja jokaisen täytyy opiskella peruskoulun jälkeen. Nuori opiskelee esimerkiksi lukiossa tai ammattikoulussa ja suorittaa siellä toisen asteen tutkinnon. Sen jälkeen nuori on suorittanut oppivelvollisuuden.

Kyseessä on iso muutos, koska aikaisemmin oppivelvollisuus päättyi peruskouluun. Nyt oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka tai siihen asti, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen koulutuksen. Toisen asteen tutkintoja ovat lukion ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto. Kun nuorella on tutkinto, hänen on helpompi saada töitä.

Peruskoulussa ja toisella asteella lisätään opintojen ohjausta ja tukea, jotta jokainen nuori löytää sopivan opiskelupaikan.

Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka olivat keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Oppivelvollisuuden laajentuessa:

  • Tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon.
  • Jokaisella perusopetuksen päättävällä on velvollisuus hakea toisen asteen tai nivelvaiheen koulutukseen.
  • Perusopetuksen järjestäjä ohjaa opiskelijaa hakeutumisessa ja valvoo, että opiskelija aloittaa opintonsa.
  • Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Oppivelvollisuus voi päättyä jo aiemmin, jos opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.
  • Ensimmäisen tutkinnon suorittamisesta tulee oppivelvollisille maksutonta. Maksuton koulutus voi jatkua sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.
  • Lukion ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä kansanopistot ohjaavat ja seuraavat opiskelijan etenemistä opinnoissa.

Usein kysytyt kysymykset

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/oppivelvollisuus

Päivitetty 15.6.2023