Ammatillinen koulutus

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen

Ammatilliseen koulutukseen haetaan toisen asteen yhteishaussa. Lisätietoa hakeutumisesta löytyy oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja Opintopolku.fi -palvelusta.

Oppivelvollisuus on laajentunut

Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen asti. Jokaisen täytyy opiskella peruskoulun jälkeen. 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Tredussa opiskelee vuosittain 8 000 nuorta ja 9 000 aikuisopiskelijaa.

Tredu tarjoaa

 • 29 perustutkintoa
 • 21 ammattitutkintoa
 • 11 erikoisammattitutkintoa
 • 14 toimipistettä Pirkanmaalla
 • oppisopimuskoulutusta
 • tutkinnon osia
 • yrityksille ja työelämälle suunnattuja koulutuksia
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavaa VALMA-koulutusta
 • kansainvälisiä opintopolkuja ja englanninkielisiä koulutuksia
 • maahanmuuttajakoulutusta.

Muut ammatilliset oppilaitokset Tampereella

Emme vastaa kaupungin ulkopuolisten tahojen sivujen sisällöistä.

Opiskelijahuolto ja opiskeluterveydenhuolto

Ammatillisen koulutuksen opiskelijahuolto

Tampereen seudun ammattiopiston Tredu järjestää opiskelijahuoltopalveluja toimipisteissään Pirkanmaan alueella. Lisätietoja saat toimipisteen opintotoimistosta.

Opiskeluterveydenhuolto

Olet oikeutettu Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollon palveluihin, jos opiskelet Tampereella sijaitsevassa toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa vähintään kaksi kuukautta. Palvelut kuuluvat myös sinulle, joka opiskelet ammatilliseen koulutukseen, työhön tai itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa. Lisäksi palvelut kuuluvat tietyin edellytyksin korkea-asteen vaihto-opiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuollon tehtävinä on

 • edistää opiskeluympäristö terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia
 • edistää ja seurata opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
 • järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen
 • tunnistamalla varhain opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve, tukemalla opiskelijaa sekä tarvittaessa ohjaamalla jatkotutkimuksiin ja -hoitoon

Opiskeluterveydenhuollon palveluja tarjotaan useassa toimipisteessä. Tullinkulman toimipiste palvelee suurinta osaa opiskelijoista ja toimii ajanvarauksella. Etätoimipisteitä on lukioilla, Tredussa Hepolamminkadulla ja Santalahdentiellä ja Takk:n Nirvan toimipisteessä.

Suun terveydenhuolto kuuluu myös opiskeluterveydenhuollon palveluihin, mutta palvelut järjestää Tampereen kaupungin suun terveydenhuolto.

Ammatillinen erityisopetus

Päivitetty 14.7.2022