Hyppää sivuvalikkoon

Kouluun ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Jos lapsi on Tampereen kaupungin esiopetuksessa syksyllä 2024, huoltajan ei tarvitse ilmoittaa lasta kouluun. Koulut saavat tulevien ykkösluokkalaisten tiedot esiopetuksen järjestelmistä (eVaka/Wilma). Koteihin toimitetaan maalis-huhtikuun aikana postitse oppilaaksiottopäätös.

Jos olette muuttamassa Tampereelle tulevan ykkösluokkalaisen kanssa, ilmoita lapsi kouluun Ilmoittautuminen kouluun -lomakkeella.

Lisätietoja tulevan ekaluokkalaisen huoltajalle löydät täältä.

Kouluun ilmoittautuminen, kun muutatte Tampereelle 

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa Tampereen perusopetuksen kouluihin sähköisellä lomakkeella Ilmoittautuminen kouluun.

Kouluun ilmoittautuminen, jos lapseni ei osaa suomen kieltä

Suomenkielinen opetus:  7-16-vuotiaat lapset, jotka eivät puhu suomea, ilmoittautuvat valmistavaan opetukseen.

Kaksikielinen opetus:  Lisätietoa kaksikielisestä opetuksesta

Lähikoulupaikan määräytyminen

Oppilaalle osoitetaan lähikoulupaikka, joka määräytyy Tampereen kaupungin oppilaaksioton periaatteiden ja koulupolkurajojen mukaisesti. Lähikoulu määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn asuinosoitteen mukaan. 


Lähikoulupaikan osoittamisessa huomioidaan järjestyksessä seuraavat asiat:
1.    kaikki koulupolun mukaisella oppilaaksiottoalueella asuvat oppilaat
2.    sisarusperuste
3.    koulumatkan pituus
4.    muut erityiset syyt 


Koulujen rehtorit päättävät oppilaiden sijoittamisesta kouluihin edellä mainittujen periaatteiden ja koulupolkurajojen mukaan. Lisäksi sijoittumisessa otetaan huomioon mm. oppilasmäärältään tasapuolisten perusopetusryhmien syntyminen. Useimmiten oppilas aloittaa ensimmäisen luokan kotiosoitetta lähinnä sijaitsevassa koulussa.

Muuttaessanne Tampereelle voitte ottaa yhteyttä lähikoulunne rehtoriin. Löydätte lähikoulunne alla olevalta kartalta hakemalla osoitteella. 

Kouluun ilmoittautuminen muissa tilanteissa

Etsi lähin koulusi (koulupolkurajat)

Kotiopiskelijaksi ilmoittautuminen

Kotiopiskelijoiden oppimisen etenemistä tutkii Linnainmaan koulu

Pekka Poikajärvi
Apulaisrehtori
Puhelin:
041 730 0239

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kouluunilmoittautuminen

Päivitetty 24.5.2024