Kouluun ilmoittautuminen

Tampereen kaupungien esiopetuksessa olevia lapsia ei tarvitse ilmoittaa ensimmäiselle luokalle

Koulut saavat tulevien ykkösluokkalaisten tiedot automaattisesti Wilma-järjestelmän kautta, jos lapsi käy Tampereen kaupungin esiopetusta.

Kouluun ilmoittautuminen, jos lapseni ei ole kaupungin esiopetuksessa tai muutamme Tampereelle.

Oppilaat, jotka muuttavat Tampereelle toiselta paikkakunnalta tai opiskelevat muualla kuin Tampereen kaupungin esiopetuksessa, ilmoittautuvat kouluun alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen kouluun 

Kouluun ilmoittautuminen, jos lapseni ei osaa suomen kieltä

Suomenkielinen opetus:  7-16-vuotiaat lapset, jotka eivät puhu suomea, ilmoittautuvat valmistavaan opetukseen.

Kaksikielinen opetus:  Lisätietoa kaksikielisestä opetuksesta

Koulupaikan määräytyminen

Koulupaikka määräytyy oppilaan osoitteen mukaan (päätös oppilaaksioton koulupolkujen rajoista)  Koulupaikan osoittamisessa käytetään seuraavia kriteerejä:

  • kodin ja koulun välinen etäisyys
  • alueen liikenteelliset olosuhteet
  • koulukiinteistön rakenteelliset ratkaisut sekä
  • mahdollinen oppilaan tuen tarve.

Koulujen rehtorit päättävät oppilaiden sijoittamisesta kouluihin edellä mainittujen kriteerien mukaan. Lisäksi sijoittumisessa otetaan huomioon mm. oppilasmäärältään tasapuolisten perusopetusryhmien syntyminen. Useimmiten oppilas aloittaa ensimmäisen luokan kotia lähellä sijaitsevassa koulussa.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kouluunilmoittautuminen

Päivitetty 29.5.2022