Hyppää sivuvalikkoon

Valmistava opetus maahanmuuttotaustaisille oppilaille

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu tamperelaisille 7–16-vuotiaille maahanmuuttotaustaisille oppilaille, jotka eivät puhu suomea tai joiden suomen kielen taito ei vielä ole riittävä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Valmistavassa opetuksessa oppilas tutustuu monipuolisesti suomalaiseen kouluun. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan suomen kielen taitoa ja tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten.

Oppituntien viikkotuntimäärä vaihtelee luokkatason mukaan ja opinto-ohjelmassa yksilöidyllä tavalla. Opetusta annetaan omana ryhmänä ja integraatiotunneilla perusopetuksen ryhmien mukana. Valmistavan opetuksen aikana kartoitetaan oppilaan oppimisvalmiudet ja erityistarpeet. Kun opetus päättyy, oppilaalle määritellään hänen taitojaan ja valmiuksiaan vastaava luokka-aste perusopetuksessa. Valmistava opetus kestää yleensä vuoden, mutta aika on yksilöllisesti joustava. Oppilaat siirtyvät valmistavan opetuksen jälkeen oman alueensa kouluun.

Jos oppilaan koulumatkan pituus ylittää kuljetustiedotteessa määritellyn pituuden, Tampereen kaupunki maksaa koulumatkat.

Valmistavaa opetusta järjestävät koulut

Päivitetty 15.11.2023