Koulumatkat ja koulukuljetus

Kannustamme oppilaita liikkumaan koulumatkat aktiivisesti liikkuen ja kestävin kulkutapavalinnoin, esimerkiksi kävellen tai polkupyörällä. Koulumatkojen turvallisuus on meille kaikille tärkeää. Täältä voit tutustua tarkemmin koulumatkojen liikenneturvallisuuteen.

On kuitenkin tilanteita, joissa oppilas tarvitsee koulukuljetusta. Koulukuljetus järjestetään kaupungin kustantamana ensisijaisesti joukkoliikennettä käyttäen. Jos joukkoliikennettä ei ole tarjolla tai jos lapsi ei voi sitä käyttää terveydellisistä syistä, kuljetus järjestetään kaupungin erikseen järjestämällä tilausliikenteellä.

Päätöksen koulukuljetusetuudesta tekee koulun rehtori. Päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta.

Päätös tulee näkyviin Wilman Hakemukset ja päätökset -välilehdelle. Päätös toimitetaan myös postitse, jos ette ole hakemuksella hyväksyneet pelkästään sähköistä tiedoksisaantia.

Jos tarvitset koulukuljetusta

Päivitetty 28.3.2024