Koulumatkojen turvallisuus

Koulumatkojen kulkeminen kävellen ja pyörällä rauhoittaa kouluympäristöä autoliikenteeltä ja lisää liikenneturvallisuutta. Tampereen kaupunki kannustaa aktiivisiin ja kestäviin kulkutapavalintoihin. Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän suunnittelu on tehnyt turvallisten koulumatkojen infopaketteja eri kouluille. Tarkoituksena on muodostaa infopaketit kaikista Tampereen kouluista ja ne ovat koulujen vapaasti hyödynnettävissä. Infopaketissa on osoitettu kartalla suositellut reitit jalan ja pyörällä, sekä esikouluikäisten henkilöautolla saattoon tarkoitetut paikat. Infopaketti sisältää myös paljon muuta, tutustu tästä oman koulusi pakettiin (koulujen infopaketteja päivitetään tarvittaessa ja puuttuvien koulujen infopaketit ovat tulossa) :

Kestävän liikkumisen infopaketit koululaisille ja heidän perheilleen

Palautteet ja parannusehdotukset

Aloitteen tekeminen liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi on kuvattu liikenneturvallisuusaloite-osion yhteydessä. 

Päivitetty 10.7.2024