Hyppää sivuvalikkoon

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

Kuukausimaksu

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on kiinteä kuukausimaksu. Maksu määräytyy sen mukaan, kuinka paljon lapselle valitaan hoitoaikaa. Elokuussa peritään puolet kuukausimaksusta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut taulukossa sen mukaan, kuinka paljon valittu tuntimäärä hoitoa maksaa.
Vaihtoehto nro Hoidon määrä Kuukausimaksu Vanhemman sisaruksen maksu
1. 1 - 3 h /pv 70 € 60 €
2. 3 - 4,5 h /pv 120 € 110€
3. 4,5 - 6 h /pv 140 € 120€

Palveluntarpeen muuttaminen

Palveluntarvetta voi pienentää kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Syyskauden muutokset tulee tehdä elokuun loppuun mennessä ja kevätkauden muutokset tammikuun loppuun mennessä.

Palveluntarvetta voi suurentaa milloin vain toimintavuoden aikana. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta.

Kunnalliset kerhot

Palvelutarpeen muutokset ilmoitetaan Wilma-järjestelmän kautta. Tarvittava lomake löytyy Wilmasta välilehdeltä Hakemukset ja päätökset.

Yksityiset kerhot

Huoltaja sopii muutoksista palveluntuottajan kanssa.

Maksuttomuus

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta perheille, joiden bruttotulot alittavat tulorajat. Perheiden tulee hakea maksuvapautusta maksuttomuutta varten.                                                                                         

Taulukko kuvaa maksuvapautuksen tulorajoja. Perheen koon kasvaessa tulorajat kasvavat.
Perheen koko Tuloraja 1.8.2021 euroa/kk
2 3050
3 3862
4 4351
5 4840
6 5327

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Tuloihin perustuvaa maksuvapautusta on haettava kirjallisesti vuosittain siihen tarkoitetulla lomakkeella. Maksuvapautus voidaan myöntää sen kuukauden alusta, kun hakemus on vastaanotettu.

Erityishuoltona järjestettävä aamu- ja iltapäivätoiminta on kehitysvammaiselle oppilaalle maksutonta (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 2 §). Kehitysvammaisen lapsen tai nuoren aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve tulee tällöin mainita erityishuolto-ohjelmassa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta alle 16- vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneille sen lukuvuoden loppuun saakka, jonka aikana lapsi on täyttänyt 16 vuotta.

Kehitysvammaisen oppilaan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttomuutta haetaan kirjallisesti. Hakemukseen liitetään Vammaispalvelujen myöntämä erityishuolto- ohjelma. Erityishuolto-ohjelman perusteella myönnettyä maksuttomuutta ei tarvitse hakea vuosittain uudestaan.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut

Puhelin:
040 1808476 soittoaika ma–to klo 9–11
Päivitetty 25.9.2023