Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Tampereen kaupungin esi- ja alkuopetuksen toimintamallin tavoitteena on rakentaa eheä opinpolku esiopetuksesta perusopetukseen ja tukea lapsen kasvua kouluyhteisön jäseneksi. Toimintaa ohjaavat Tampereen kaupungin esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmat. 

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö on säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Toimintamalli mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen, oikea-aikaisen tukemisen ja osallisuuden vahvistamisen. 

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä eri-ikäiset lapset voivat toimia joustavasti erilaisissa oppimisryhmissä.  

Esi- ja alkuopetuksen henkilöstö vastaa yhteistyön kehittämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä. 

Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd.

Päivitetty 24.8.2022