Turtolan ja Koivistonkylän päiväkodeille suunnitellaan uudisrakennuksia

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 11.6.2024 Turtolan ja Koivistonkylän päiväkotien uudisrakennusten tarveselvityksistä.
Keltainen rakennus, taustalla metsää.
Turtolan nykyinen päiväkotirakennus.

Turtolan päiväkoti on valmistunut vuonna 1991. Rakennuksen käyttöikä jäisi laajoista korjauksista huolimatta uudisrakennusta lyhyemmäksi. 

Uuden puurakenteisen päiväkodin rakentaminen vanhan tilalle käynnistyy suunnitelman mukaan kesäkuussa 2026. Rakennustöiden on tarkoitus valmistua toukokuussa 2027 ja päiväkodin käyttöönotto on saman vuoden elokuussa.

Uuden päiväkodin kapasiteetti pysyy samana kuin vanhankin eli 80 paikkaa. Uudisrakennuksen kustannusarvio on 5 250 000 euroa. 

Vanhaan rakennukseen tehdään käyttöä turvaavia toimenpiteitä, jotta päiväkoti voi toimia tiloissa kesäkuuhun 2025 saakka. Sen jälkeen päiväkodin toiminta siirtyy elokuussa 2025 väistötiloihin Sairaalakatu 6:een, noin viiden kilometrin päähän. 

- On erittäin merkityksellistä, että Tampereen kaupunki jatkaa järjestelmällisesti päiväkotien ja koulujen uudisrakentamisia sekä peruskorjauksia. Uudet päiväkodit tulevat entisestään lisäämään Turtolan ja Koivistonkylän alueiden vetovoimaa lapsiperheille. Hirsirakenteiset uudisrakennukset antavat modernit ja terveet varhaiskasvatuksen tilat lapsille sekä henkilöstölle, toteaa sivistyspalveluista vastaava apulaispormestari Matti Helimo.

Koivistonkylän päiväkoti

Koivistonkylän päiväkoti valmistui vuonna 1967 Koivistonkylän lastentaloksi ja neuvolaksi. Rakennuksessa on aikakaudelle tyypillisiä ongelmallisia rakenteita. Päiväkodissa on tehty käyttöä turvaavia korjauksia, joiden ansiosta toiminta voi jatkua väistötiloihin siirtymiseen asti. 

Rakennuksen kunnostaminen vastaa selvitysten perusteella laajuudeltaan uudisrakentamista, joten kokonaan uuden rakentaminen katsotaan järkevämmäksi. Maakuntamuseo ei vastusta purkamista. 

Koivistonkylässä aiotaan muuttaa rakennustöiden yhteydessä myös vuodelta 1952 olevaa päiväkodin tontin asemakaavaa. Kaavamuutos on aloitettu syksyllä 2023, ja arvion mukaan se valmistuu vuoden 2024 lopussa.

Asemakaavamuutoksella osoitetaan päiväkodin tontille nykyistä suurempaa rakennusoikeutta ja liitetään viereinen rakentamaton omakotitontti päiväkodin tonttiin. Näin turvataan sen käyttäminen päiväkodin leikkipihana, kuten jo tälläkin hetkellä tehdään.

Uudisrakennus tehdään Turtolan päiväkodin tapaan hirsirakenteisena. Kapasiteetti pysyy samana kuin nykyisinkin, eli sata varhaiskasvatuspaikkaa. Vanhan rakennuksen purkutyöt alkavat heinäkuussa 2026 ja uudisrakennuksen rakentaminen huhtikuussa 2027. Uuden päiväkodin käyttöönotto on suunnitelmien mukaan elokuussa 2028. Kustannusarvio on 5 621 000 euroa.

Koivistonkylän päiväkodin toiminta siirtyy väistöön Hatanpään Jukolan päiväkotiin elokuussa 2026. Tämä rakenteilla oleva päiväkoti sijaitsee noin kolme kilometriä Koivistonkylän päiväkodista.
 

Lisätietoja

Matti Helimo
Apulaispormestari
Puhelin:
040 513 8625
Lauri Savisaari
Johtaja
Puhelin:
040 801 6081
Teksti: Ismo Lehtonen
Kuvat: Minna Hietala
Jaa sosiaalisessa mediassa