Paikan irtisanominen esiopetuksessa

Esiopetus

Esiopetus on velvoittavaa. Lapsen huoltajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaa. 
Perheen muuttaessa toiselle paikkakunnalle, Tampereen kaupungin esiopetuspaikka sanotaan irti sähköisesti Varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta. Tämän lisäksi on hyvä olla yhteydessä lapsen esiopetuspaikkaan.  

Esiopetusta täydentävän toiminta

Esiopetuksen kerhopaikan ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuspaikan voi irtisanoa sähköisesti varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta. Tämän lisäksi on hyvä olla yhteydessä lapsen esiopetuspaikkaan.  
Huomioitavaa on, että esiopetuksen kerhossa maksu veloitetaan koko kuukaudelta.
 

Mikäli sähköisen palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, irtisanoutumisen voi tehdä paperilomakkeella. Lomake palautetaan lapsen esiopetuspaikkaan.

Päivitetty 18.12.2023