Esiopetusta täydentävä toiminta

Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä, pääsääntöisesti klo 9–13. Tämän lisäksi lapsi voi osallistua maksulliseen täydentävään toimintaan aamuisin ja iltapäivisin. 

Lukuvuoden 2022–2023 osalta täydentävän toiminnan hakeminen tapahtuu erillisellä hakemuksella myöhemmin keväällä. Huoltajia tiedotetaan asiasta erikseen. Kaikille oppilaille järjestetään täydentävä toiminta oman esiopetuspaikan mukaisesti.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus päiväkodissa 

Päiväkodeissa järjestettävä täydentävä toiminta on osa-aikaista varhaiskasvatusta. Toiminta-aika on klo 6.00–8.00 ja 15.00–18.00 tarpeen mukaan. Esioppilaille on tarjolla myös ilta- ja vuorohoidon palvelut. Varhaiskasvatus huolehtii lasten kuljettamisesta esiopetuspaikan ja päiväkodin välillä. 

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen palveluvaihtoehdot ovat: 

  • Esiopetus 4 h/pv + päivähoito enintään 5 h/pv 
  • Esiopetus 4 h/pv + päivähoito yli 5 h/pv 

Hinnat määräytyvät perhekoon ja tulojen mukaan. 

Esiopetusta täydentävä kerhotoiminta koululla 

Kouluilla järjestettävä esiopetusta täydentävä toiminta on kerhotoimintaa (Esiopetuksen kerhot). Toiminta-aika on klo 7.00–17.00. 

Kerhotoiminnan palveluvaihtoehdot ovat: 

  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 1–3 h/pv 
  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 3–5 h/pv 
  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta yli 5 h/pv 

Mikäli kerhoa ei tarvita joka päivä, voi valita vaihtoehtoisesti 10pv/kk-sopimuksen: 

  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 10pv/kk-sopimuksella 

Kerhotoiminnassa on kiinteä kuukausimaksu.

Kaksikielinen esiopetus

Kaksikielinen esiopetus on Tampereella  perusopetuksen järjestämää.

Kaksikielinen esi- ja perusopetus

 

Päivitetty 28.10.2022