Hyppää sivuvalikkoon

Avoin varhaiskasvatus

Jos lapsesi ei osallistu kunnallisen tai yksityisen toimijan järjestämään päiväkotihoitoon tai perhepäivähoitoon, voi hän osallistua avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin. Avoin varhaiskasvatus on vaihtoehtoinen toimintamuoto koko- tai osapäiväiselle varhaiskasvatukselle tai yksityisen hoidon tuelle. Osallistuminen avoimeen varhaiskasvatustoimintaan ei poista oikeutta KELAn myöntämään kotihoidontukeen.

Kerhoja on kahdenlaisia:

  • eri-ikäisten lasten kerhot, joihin haetaan kerhohakemuksella ja joihin lapsi tulee yksin
  • perhekerhot, jotka ovat avoimia lasten ja vanhempien kerhoja ja joihin ei tarvitse hakea tai ilmoittautua

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/avoinvarhaiskasvatus

Päivitetty 3.8.2023