Palvelusetelillä tuetut kerhot

Kaupunki tukee yksityisten palveluntuottajien järjestämää kerhotoimintaa palvelusetelillä. Toiminta tarjoaa vaihtoehdon kunnalliselle päivähoidolle sekä yksityisen hoidon tuelle. Perheen tulee valita joko kunnan järjestämä tai palvelusetelillä tuettu kerhotoiminta. Molempia vaihtoehtoja ei voi käyttää.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan palveluseteli on arvoltaan 180 euroa/kk. Palveluseteli maksetaan suoraan palveluntuottajalle. Asiakasmaksua ei peritä.

Kenelle kerhotoiminta on tarkoitettu?

Kerhoitoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille.

Kerhotoimintaan osallistuva lapsi on oikeutettu lakisääteiseen kotihoidon tukeen, mikäli tuen vaatimat ehdot täyttyvät.

Kerhojen toiminta-aika on enintään kolme tuntia kerta ja kerhoihin voi osallistua maksimissaan 12 kertaa kuukaudessa, sopimuksen mukaisesti.

Kerhopaikan ja palvelusetelin hakeminen

Perhe hakee kerhopaikkaa suoraan palveluntuottajalta, jonka kunta on hyväksynyt. Palveluseteliä haetaan kerhopaikan varmistuttua.

Paikan hakeminen ja irtisanominen

Kun lapsen osallistuminen kerhotoimintaan päättyy, tulee lopettamisesta ilmoittaa kirjallisesti.

Palvelusetelituottajien kerhotoiminta

Päivitetty 1.8.2022