Hyppää sivuvalikkoon

Opiskelijan ohjaus ja tuki

Opiskelijahuolto

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu aina tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan.

Koulun henkilökunta sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat salassapitovelvollisuuden estämättä antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaiselle opiskelun asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.

Teknillisen lukion opiskelijahuollon yhteystiedot:

Opiskeluterveydenhuollon työhuoneet L-talon alimmassa kerroksessa.

Opiskelijahuollon tavoitat myös Wilma-viestillä

Terveydenhoitajan ajanvaraus- ja neuvontapuhelin arkisin klo 8.30-10.00, puh. 041 730 0272 (opiskelijoiden yhteydenotot tähän numeroon).

Walk in -vastaanotto ti ja to klo 10–11

Teklun terveydenhoitaja

Elina Sirén, [email protected]

Teklun kuraattori

Sini Salminen, puh. 040 184 0052, [email protected] , työhuone A0046

Teklun psykologi

Nanna Toivonen, puh. 040 198 1273, [email protected] , työhuone E-talossa 

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja (OPO) on opiskelijan tärkeä tukihenkilö. Hän pitää opinto-ohjauksen kurssien tiedotus- ja oppitunteja, vastaa lukion suorittamista koskeviin kysymyksiin, suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa opinto-ohjelmaa sekä ohjaa kurssi- ja ainevalintoja. Lukion sisäinen yhteistyö ryhmänohjaajien, opettajien ja rehtorin kanssa on keskeinen osa opinto-ohjaajan työtä kuin myös ulkoinen yhteistyö perusasteen ja jatko-opintoja tarjoavien oppilaitosten ohjauksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja (RO) seuraa opiskelijan opiskelun etenemistä kuten poissaoloja ja kurssikertymää. Hän ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijan kotiin. Ryhmänohjaaja pitää opetukseen kuuluvia ryhmänohjaustuokioita (RO –tuokio)

Diagnosoidut oppimisvaikeudet

Mikäli opiskelijalla on diagnosoituja vammoja tai oppimisvaikeuksia, kuten lukemis- ja kirjoitushäiriö, ne pyritään huomioimaan arvioinnissa. Ylioppilaskirjoituksiin tarvittavat lausunnot on toimitettava koulun kansliaan hyvissä ajoin ennen ensimmäiseen ylioppilaskokeeseen ilmoittautumista.

Erityisopetus

Erityisopettaja tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen ongelmissa. Työtapoja ovat opettaminen, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään kielellisten taitojen alkukartoitus. Alkukartoituksen, opiskelijoiden toiveiden ja opettajien suositusten perusteella opiskelijoille tarjotaan kurssimuotoista (OP5) ja yksilöllistä erityisopetusta. Kurssin tavoitteena on tutustua itseen oppijana ja tehostaa omaa opiskelua. OP5 -kurssilla arvioidaan opiskelijan lukitaitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

Pauliina Mauno
Erityisopettaja
Puhelin:
040 801 6337

Työhuone L2021

Koulun ja kodin yhteistyö

Ensisijainen tiedotus- ja viestintäkanava on Wilma, jonne huoltajat saavat omat tunnuksensa. Koulussa järjestetään joka lukuvuosi vanhempainiltoja. Ajankohtaisia asioita löytyy koulun kotisivuilta. Mikäli huoltajalla on opiskeluun liittyvää kysyttävää, hän voi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan tai rehtoriin Wilma-viestillä tai sähköpostilla.

Opintotuki

Opintotukijärjestelmä on kehitetty opiskelusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Opintotuen muodot ovat opintoraha ja opintolaina.

Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka saa lapsilisää. Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen. Opintorahaa ei tarvitse maksaa takaisin. Opintotuen saanti edellyttää opintojen riittävää edistymistä. Edistyminen on riittävää, jos opiskeluaikasi ei tule ylittämään 4 lukuvuotta.

Lisätietoja oppilaitoksen kansliasta ja Kelan sivuilta:

https://www.kela.fi/opintotuki

Koulumatkatuki

Kelan ohjeet koulumatkatuen hakemiseksi 29.5.2023 alkaen:


Toisella asteella opiskeleva voi saada Kelasta koulumatkatukea, jos

- Opinnot ovat koulumatkatukeen oikeuttavia

- Yhdensuuntainen koulumatka on oppivelvollisella oppilaalla yli 7 km ja ei-oppivelvollisella oppilaalla yli 10 km kotiovelta koulun ovelle lyhintä reittiä mitaten

- Opiskelijalle tulee riittävästi matkapäiviä kalenterikuukaudessa

Koulumatkatukea haetaan 29.5.2023 alkaen (edellisenä vuonna koulumatkatukea saaneet jatkavat) ja 19.6.2023 alkaen (uudet opiskelijat) verkkohakemuksella OmaKelassa  https://www.kela.fi/omakela

Jotta voit kirjautua OmaKelaan ja hakea tukea, tarvitset omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Huolehdithan siis ajoissa, että sinulla on käytössäsi tunnukset tai varmenne.
Tuen hakeminen OmaKelassa nopeuttaa sen saamista. Jos kuljet koulumatkat linja-autolla, saat matkalipun useimmista matkalippuja myyvistä verkkokaupoista heti, kun olet lähettänyt hakemuksen.

Lisätietoja koulumatkatuesta saa osoitteessa ​​​​​​​https://www.kela.fi/koulumatkatuki.

 

Koulumatkatukilipun hankinta Nella.fi:stä

Vakuutukset

Tampereen kaupungin lukioiden oppilaat on vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, kuntalaisten ryhmätapaturmavakuutuksella ja matkustajavakuutuksella.

Koulun toiminnassa sattuneista tapaturmista tulee välittömästi ilmoittaa kurssin opettajalle tai matkan vastuuhenkilölle.

Tapaturmat hoidetaan terveydenhoitajan tai lääkärin ohjeiden ja lähetteiden mukaisesti.

Tapahtumasta tehdään koululla tapaturmailmoitus. Tapaturmasta aiheutuneet kustannukset maksetaan ensin itse ja korvaukset haetaan vakuutusyhtiöiltä jälkikäteen.

Vakuutuksista korvataan sekä julkinen, että yksityinen terveydenhoito.

Vakuutuksista korvataan myös lääkärin määräämät ylimääräiset koulukyydit lääkärinlausunnon perusteella.

Kuntalaisten ryhmätapaturmavakuutus on voimassa koulualueella varsinaisella kouluajalla opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

Kuntalaisten ryhmätapaturmavakuutuksella ovat vakuutettuina myös kunnan lukioissa opiskelevat muiden kuntien oppilaat opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa.

Matkustajavakuutus on voimassa lukion opiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisilla ulkomaan matkoilla. Vakuutus on voimassa opiskelijoiden "työmatkoilla", joista vakuutuksenottaja suorittaa päivärahaa tai muuta matkustuskorvausta. Vakuutus on voimassa myös matkaan sisältyvinä vapaa-aikoina.

Korvauksen piiriin ei kuulu esimerkiksi matkatavaroiden katoaminen.

Päivitetty 12.2.2024