Hyppää sivuvalikkoon

Liikunta

Pakolliset opinnot:

LI1 Oppiva liikkuja (2op)

Opiskelija oppii soveltamaan liikuntataitojaan ja -tietojaan ja fyysisiä ominaisuuksiaan soveltaen niitä eri liikuntamuotoihin ja -ympäristöihin. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä reilun pelin hengessä. Liikunnan tuoma ilo ja virkistys vahvistavat liikunnallista pätevyyttä ja myönteistä minäkuvaa. Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia.

LI2 Aktiivinen elämä (2op)

Opiskelijaa opetetaan ja kannustetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen, riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen sekä arkisten toimintatapojen havainnointiin myös kestävä tulevaisuus ja terveys huomioiden. Keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen monipuolisesti ja ergonomisesti. Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia, liikuntasuunnitelmaa sekä itse- ja vertaisarviointia.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

LI3 Uudet mahdollisuudet (2op)

Opintojakson tavoitteena on fyysisen toimintakyvyn ja koetun liikunnallisen pätevyyden edistäminen uusien liikuntamuotojen ja –lajien avulla. Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia. Opintojakso sisältää maksullisia tutustumislajeja.

LI4 Yhdessä liikkuen (2op)

Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijaryhmän yhteistoimintaa ja aktiivista osallisuutta. Sisältönä voi olla projektiluontoinen kokonaisuus tai muu yhdessä toteutettava liikunta. Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia.

LI5 Virkistystä liikunnasta (2op)

Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan psyykkistä jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia, itse- ja vertaisarviointia sekä opiskelijan suunnitelmaa opiskeluvireyden ylläpitämiseksi.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

LI6 Palloilu (2 op)

Opintojaksolla pelataan monipuolisesti eri pallo- ja mailapelejä vuodenajat huomioiden. Sisältö suunnitellaan opiskelijaryhmän toiveiden mukaan. Opintojakson aikana voidaan tehdä lajikokeiluvierailuja lähiseudun liikuntapaikoille.

LI7 Urheiluvalmennus (2-16 op)

Urheiluvalmennuksen opintojaksolle voivat osallistua urheiluakatemiastatuksen saaneet opiskelijat. Tavoitteena on, että opiskelija saa mahdollisuuden kehittyä urheilijana sekä suorittaa lukio-opinnot ja ylioppilastutkinnon. Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti Tampereen urheiluakatemian järjestämään oman lajin aamuvalmennukseen.

LI8 Wanhat tanssit (2 op)

Opintojakson tavoitteena on juhla- ja seuratanssien harjoittelu, itsensä ilmaisu tanssin avulla, yhdessä tekemisen ilon kokeminen sekä hyvien käytöstapojen harjaantuminen ja toisten huomioiminen. Opintojakson pääasiallisena sisältönä on vanhojen tanssien harjoittelu ja tansseihin liittyvät näytökset. Tehdään ja koetaan yhdessä Wanhojen päivä!

LI9 E-urheiluvalmennus (2 op)

Tavoitteena opintojaksolla on tutustua tavoitteelliseen kilpapelaamiseen laaja-alaisesti.    Valmennusjakson aikana opiskelija käy läpi lajin perusteita ja kehittää omaa osaamistaan lajin parissa. Opintojakso koostuu lähiopetustapaamisista sekä reaaliaikaisesti etänä pidettävistä oppitunneista. Valmennusjakso koostuu pelinsisäisten asioiden opiskelusta ja yleisistä opiskelijan hyvinvointiin sekä jaksamiseen liittyvistä opinnoista.

LI10 E-urheiluvalmennuksen intensiiviopintojakso (2 op)

Intensiivijakson tarkoituksena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus kehittää itseään täysipäiväisesti kilpapelaajana. Jakson aikana opiskelijaa ohjataan toimimaan osana joukkuetta ja käsittelemään pelin aiheuttamia tunteita. Myös oman sekä joukkueen toiminnan analysointitaitojen kehittyminen on osa kokonaisuutta. 

Päivitetty 12.4.2024