Hyppää sivuvalikkoon

Terveystieto

Pakolliset opinnot:

TE1 Terveys voimavarana (2 op) 

Opintojaksolla luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä tekijöistä, niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista. Lisäksi syvennetään ja laajennetaan ymmärrystä kehon ja mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä elintapojen merkityksestä terveydelle.  Opintojaksolla perehdytään keskeisiin terveyttä ja terveyskäyttäytymistä selittäviin teorioihin, malleihin ja terveyskulttuurin ilmiöihin.  Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi uni-, ruoka- tai liikuntapäiväkirjan analysointia. 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

TE2 Terveys ja ympäristö (2 op)

Vaadittavat esitiedot: TE1

Opintojaksolla perehdytään terveystieteelliseen tutkimusprosessiin, terveysviestintään ja kriittiseen lukutaitoon.  Tarkastellaan psykososiaalisen ja fyysisen ympäristön merkitystä terveydelle eri näkökulmista ja pohditaan omien valintojen yhteyksiä ympäristön terveellisyydelle.  Lisäksi opintojaksolla tutustutaan erilaisiin riippuvuuksiin ja niiden syntyyn, ehkäisyyn ja haittoihin.  Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi media-analyysi- tai haastattelutehtäviä.  

TE3 Terveys ja yhteiskunta (2 op)

Vaadittavat esitiedot: TE1

Opintojaksolla perehdytään terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisiin kehityslinjoihin sekä yhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin.  Ymmärretään keskeisten tarttumattomien ja tartuntatautien riskitekijöitä, pohditaan ratkaisuja näiden ehkäisemiseksi sekä niiden merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle sekä pohditaan terveyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja globaaleja terveyshaasteita.  Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi ryhmätöitä. 

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

TE4 Terveystiedon kertausopintojakso (1 op) 

Vaadittavat esitiedot: TE1- TE3

Opintojakso on tarkoitettu terveystiedon ylioppilaskokeeseen valmistautuville. Tavoitteena on oppia laatimaan hyvä terveystiedon ylioppilaskoevastaus. Opinnoissa harjoitellaan monipuolisten vastauksien laatimista ja kerrataan samalla terveystiedon keskeisiä aihesisältöjä.

TE5 Terveysteknologia (2 op)

Vaadittavat esitiedot: TE1

Opintojakso toteutetaan mahdollisesti vain joka toinen lukuvuosi. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää teknologian merkityksen ja rajoitteet terveyden tarkkailussa sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Opintojaksolla tutustutaan vaihtelevasti opiskelijoiden toiveiden mukaan erilaisiin terveyden tarkkailussa käytettäviin teknisiin laitteisiin, ympäristön terveellisyyden tutkimiseen, joihinkin terveydenhuollossa tehtäviin tutkimuksiin, joissa teknologia on merkittävässä roolissa sekä terveysteknologia-alan yritystoimintaan. 

Päivitetty 5.4.2024